Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nostalgiczna podróż do przeszłości

Rajd trasą kolejki wąskotorowej, której już nie ma? Podróż torami przeszłości? Czy to możliwe? Ależ tak. Mogli się o tym przekonać uczestnicy II Rajdu Trasą Kolejki Wąskotorowej, którzy 19 lipca wyruszyli z Trzebnicy do Węgrzynowa. Dodatkowym punktem tegorocznego wydarzenia było otwarcie nowego placu zabaw w Węgrzynowie.

Od wielu lat pasjonaci kolejki wąskotorowej w Trzebnicy działają na rzecz zachowania w pamięci mieszkańców miasta i przyszłych pokoleń, informacji o tym niewątpliwym zabytku techniki naszego regionu, który przez prawie 100 lat stanowił okno komunikacyjne naszego miasta. Z tej okazji zorganizowano II już rajd śladami kolejki wąskotorowej.

Brak opisu obrazka

W wyprawie udział wzięli: burmistrz Marek Długozima. sekretarz Daniel Buczak, Tomasz Pol- współautor monografii Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej, brat Marcin Wojtczak, Krystyna Haładaj - radna Rady Miejskiej, Zbigniew Lubicz-Miszewski - Prezes TMZT, Tomasz Łamasz - pasjonat kolejki wąskotorowej i komandor rajdu oraz Grzegorz Chandoha - członek zarządu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, a także mieszkańcy Trzebnicy i Węgrzynowa oraz okolicznych miejscowości.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Rajd rozpoczął się od zwiedzania w Trzebnickim Ratuszu wystawy wzbogaconej w nowe eksponaty takie jak: dokumenty, zdjęcia i pamiątki związane z trzebnicką kolejką wąskotorową. Zaprezentowana została również książka współautorstwa Tomasza Pola pt. "Wrocławska Kolej Wąskotorowa (1894-1991)". Jest to monografia Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej (zwanej w ostatnich latach istnienia Trzebnicką Koleją Dojazdową), obejmującą okres od momentu powstania pod koniec XIX wieku samorządowych kolejek: Żmigrodzko-Milickiej i Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej, poprzez lata eksploatacji pod zarządem PKP aż do kresu istnienia w połowie lat 90-tych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu wszyscy uczestnicy rajdu wyruszyli spod Ratusza w trasę torami przeszłości z Trzebnicy do Węgrzynowa, gdzie czekali już mieszkańcy wsi na czele z sołtysem wsi Małgorzatą Kralką. Na tę część rajdu przyjechał również Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Włodzimierz Chlebosz.

Brak opisu obrazka
Burmistrz Marek Długozima, zwracając się do honorowego gościa, wyraził wdzięczność za wsparcie części gminnych inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, głównie placów zabaw i świetlic realizowanych przez gminę w wielu miejscowościach.
W imieniu najmłodszych mieszkańców Węgrzynowa, Rady Sołeckiej i własnym, burmistrz podziękował Bartoszowi Chrzanowskiemu i Leszkowi Zientkowi z Firmy Croquet za zaangażowanie i wkład pracy w budowę placu zabaw.

Brak opisu obrazka
Kolejne podziękowania tym razem od sołtys wsi Małgorzaty Kralki i dzieci oraz wyrazy wdzięczności za ogromne serce, pomoc i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, były skierowane w stronę burmistrza.

Brak opisu obrazka
Po uroczystym otwarciu placu zabaw mieszkańcy wsi bawili się przy skocznych i tanecznych dźwiękach.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zabawy dla najmłodszych zorganizowały animatorki z Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.


Trasę rajdu przygotowała Gminna Spółka ERGO.


Idea zorganizowania Rajdu Trasą Kolejki Wąskotorowej pojawiła się 13 marca 2013 roku podczas pierwszego spotkanie pasjonatów kolejki zwołanego przez Tomasza Łamasza. Dziś grupa ta działa jako Klub Entuzjastów Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

Ostatnia inicjatywa "entuzjastów", to zakończony sukcesem projekt złożony w ramach Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Powrót kolejki do Trzebnicy " w ramach którego planowane jest upamiętnienie funkcjonowania kolejki wąskotorowej na ziemi trzebnickiej poprzez zainstalowanie fragmentu taboru kolejowego na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka.


Zbigniew Lubicz- Miszewski prezes TMZT zwraca się z prośbą o udostępnienie zdjęć, dokumentów, pamiątek dotyczących trzebnickiej kolei wąskotorowej.

 

Wideorelacja z wydarzenia:

Wersja XML