Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Fiona” – pies do zadań specjalnych

Straż Miejska w Trzebnicy realizuje wiele zadań, które mają służyć bezpieczeństwu gminy i jej mieszkańcom. Ostatnio w jej szeregach pojawił się nowy strażnik, którego życiowa pasja może przy okazji stać się pomocna przy zadaniach realizowanych przez trzebnicką straż miejską.

Markos Arabadzis posiada psa rasy labrador o imieniu Fiona i wraz ze swym czworonogiem są kandydatami na członków Dolnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Głównym celem grupy jest niesienie pomocy osobom zaginionym w terenie i na gruzowiskach, jak również prowadzenie szkoleń, głównie dla najmłodszych, w zakresie pierwszej pomocy oraz postępowania z psami. Grupa ta współpracuje z Policją, Strażą Ochrony Kolei, Polskimi Kolejami Państwowymi, Grupą Ratownictwa Medycznego PCK "Wrocław", innymi grupami GPR w Polsce. Obecnie w skład grupy wchodzi lider i pięciu członków oraz sześciu kandydatów. Szkolenie, które trwa 1,5 roku zakończone jest egzaminem państwowym oraz wystawieniem specjalnego certyfikatu i wpisem do krajowego rejestru ratowników. Trenerzy wraz ze swoimi psami muszą powtarzać ten egzamin każdego roku w celu kontroli umiejętności.

Wypełniając jeden z celów Straży Miejskiej jakim jest realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, Markos Arabadzis i jego labrador „Fiona” mieli już okazję wziąć udział w pokazie postępowania z psami podczas Turnieju Sportowego Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych w Hali ZAPO. Fiona jest jeszcze młodym psem, ale jest bardzo pojętna i szybko się uczy, więc już niedługo będzie mogła w pełni realizować wszystkie umiejętności nabyte na szkoleniach dla psów – ratowników.

Brak opisu obrazka
Trzebnicki Strażnik Miejski – Markos Arabadzis oraz jego pies „Fiona” kandydują na członków Dolnośląskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej. Dzięki czemu będą mogli nieść pomoc przy poszukiwaniu osób zaginionych bądź przysypanych gruzami.

Wersja XML