Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisana umowa na remont ulicy Teatralnej

W środę, 5 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni,zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami”

Zwycięską okazała się być oferta firmy Gembiak-Mikstacki Sp.j, która wykonanie wspomnianej inwestycji wyceniła na kwotę 1.318.968,00 zł. W skład prac wchodzić będą między innymi roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane takie jak: zerwanie starej nawierzchni drogowej i chodników, wymiana sieci wodociągowej wraz z przykanalikami, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej, wymiana słupów oświetleniowych, montaż energooszczędnego oświetlenia. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach. Etap pierwszy to odcinek od ulicy Polnej do ulicy Wojska Polskiego, a etap drugi to przebudowa prowadzona od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Prusickiej. Planowany termin zakończenia prac przypada na sierpień bieżącego roku.

- Po raz kolejny przeprowadzimy kompleksową modernizację ulicy, czyli nie tylko wymienimy nawierzchnię drogi i chodników, ale również zmodernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną oraz zamontujemy nowe oświetlenie. Tym samym zyskamy kolejną, całościowo odremontowaną ulicę, która z pewnością zmieni na lepsze oblicze tego fragmentu miasta – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Brak opisu obrazka
Podpisanie umowy. Od lewej: Daniel Buczak - Sekretarz Gminy, Zbigniew Zarzeczny - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica, Wiesław Gembiak - Wykonawca, Zbigniew Mroziński - Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

Brak opisu obrazka
ulica Tetralna obecnie.

Wersja XML