Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzymajmy się św. Jadwigi!

17 lutego o godz. 11 w bazylice odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył szczególny gość. Ksiądz Kardynał Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii, od 2000 roku jest honorowym obywatelem naszego miasta, a na Dolny Śląsk – w tym do Trzebnicy – przyjechał, aby świętować jubileusz 80 urodzin.

Ksiądz Kardynał Joachim Meisner przyjechał do rodzinnych stron w piątek. W niedzielę, podczas Mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej we wrocławskiej dzielnicy Leśnica – czyli rodzinnej parafii ks. kard. Meisnera – został on odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji, w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dokonał szef jego kancelarii – minister Jacek Michałowski.

Do Trzebnicy ks. kard. Meisner przybył w poniedziałek. Msza św. przy grobie św. Jadwigi rozpoczęła się o godzinie 11. Oprócz Księdza Kardynała Mszę św. celebrowali także Wikariusz Generalny Archidiecezji Kolońskiej, ks. Stefan Hesse, Sekretarz ks. kardynała, ks. Oliver Boss oraz ks. Dziekan Bogdan Grabowski. Honorowego gościa przywitał ks. Proboszcz Jerzy Olszówka: - W tym szczególnie bliskim Twemu sercu miejscu razem z Tobą chcemy dziękować Panu Bogu, przez wstawiennictwo św. Jadwigi, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które stały się Twoim udziałem, chcemy też dziękować za Twoją wielką życzliwość i dobroć, której mogliśmy wiele razy doświadczyć.

Następnie głos zabrał sam jubilat. Ksiądz Kardynał Meisner w swojej przemowie nawiązał do wartości rodzinnych, podkreślając przy tym znaczenie św. Jadwigi. Dodał, że jego matka również nosiła to imię. Wyraził także wdzięczność za możliwość sprawowania Mszy św. przy grobie Świętej Patronki pojednania polsko–niemieckiego oraz miasta Trzebnicy. – Tutaj czuję się jak w domu – podkreślił swoje przywiązanie ks. kardynał – Tym bardziej, że jestem honorowym obywatelem tego miasta – dodał. W krótkim kazaniu, które wygłosił, nawiązał do historii ogłoszenia jednej ze świętych kobiet Patronką Europy. Sam doradzał bł. Janowi Pawłowi II ogłoszenie Patronką Europy właśnie św. Jadwigi. Ostatecznie została nią św. Edyta Stein. Ksiądz Kardynał z humorem stwierdził, że nasza Święta zrezygnowała z patronowania Europie właśnie po to, by św. Edyta Stein mogła zająć to miejsce. Zaapelował też, byśmy trzymali się świętej Jadwigi, a Ona doprowadzi nas do celu.

Na zakończenie Mszy św. krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Włodarz miasta złożył szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia oraz wyraził głęboką radość z jego obecności w Trzebnicy.

Jego Eminencjo, Księże Kardynale!

Witam Cię bardzo serdecznie – w imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej i własnym, szczególnie gorąco witam Eminencję także jako Honorowego Obywatela Trzebnicy i wielkiego czciciela św. Jadwigi Śląskiej.
Eminencjo! Każdą Twoją wizytę w Trzebnicy poczytujemy sobie jako wielki zaszczyt i potwierdzenie Twoich żywych więzi z naszym miastem. Dziękując Ci za ten wspaniały dar serca, na eucharystycznym ołtarzu naszej Patronki – i na Twoje czcigodne ręce – z okazji obchodzonego pięknego jubileuszu 80. urodzin – składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech Pan Bóg obdarza Cię łaską zdrowia i błogosławieństwem na każdy dzień, a nasza Patronka wynagradza okazywaną jej cześć swym nieustannym orędownictwem. Szczęść Ci Boże, Księże Kardynale!


Ks. Kardynał zareagował bardzo serdecznie, w zabawny sposób stwierdzając, że „pan burmistrz jest pierwszym, najważniejszym mężczyzną Trzebnicy, a św. Jadwiga jest jej pierwszą, najważniejszą kobietą” dodając, że burmistrz świetnie sobie radzi z wykonywaną rolą. Włodarz miasta wręczył ks. kardynałowi także bukiet kwiatów i książkę ks. Ireneusza Kiełbasy pt. „Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010) - życie oraz działalność naukowa i duszpasterska”, której wydanie było współfinansowane z budżetu Gminy Trzebnica.

Ksiądz Kardynał Joachim Meisner z Trzebnicą związany jest od wielu lat. Jak wspomniał, wraz ze swoją matką wielokrotnie pielgrzymował do grobu naszej Świętej, jeszcze jako kilkuletni chłopiec. Przyjaźnił się też ze ś.p. księdzem prof. Antonim Kiełbasą, jego bratem ks. Jerzym Kiełbasą, oraz ś.p. księdzem Dziekanem Wawrzyńcem Bochenkiem. Kiedy Papież Jan Paweł II powierzył mu funkcję arcybiskupa diecezji w Kolonii, przyjął ją początkowo dość niechętnie. Nie chcieli tego również tamtejsi wierni, do których kardynał Meisner powiedział z rozbrajającą szczerością i przekąsem: „wy mnie nie chcieliście i ja też nie chciałem przyjść do was, mamy więc pewną wspólną płaszczyznę – coś, co nas łączy”. 25 lat posługi ks. kard. Meisnera w Kolonii pokazało, że na tej "wspólnej płaszczyźnie" wszyscy mogli się spotkać i porozumieć. Kardynał Meisner uznawany jest za jednego z największych orędowników na rzecz pojednania polsko – niemieckiego. 25 grudnia 2013 roku obchodził swoje 80. urodziny, w związku z czym zwrócił się do Papieża Franciszka o możliwość przejścia na emeryturę. Prawdopodobnie wkrótce Ojciec Święty zaakceptuje jego prośbę.

Patrycja Król
 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML