Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

200 tys. zł dla TSSR Polonia Trzebnica

Trzebnica – Gmina Wspierająca Sport! Hasło to realizowane jest poprzez liczne inwestycje w infrastrukturę sportową, w zespoły i drużyny, w pojedyncze talenty oraz w organizację wydarzeń z wielu dyscyplin dla różnorodnych grup wiekowych. W tym roku z budżetu Gminy Trzebnica przeznaczonych zostanie blisko 500 tys. zł na działania podmiotów pożytku publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Największą kwotę, 200 tys. zł, otrzymało TSSR Polonia Trzebnica. 18 lutego umowę podpisali: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz przedstawiciele trzebnickiego klubu piłki nożnej - Prezes Ryszard Bucki i Wiceprezes Kamil Kwaśniak.

Zadanie na jakie przyznano wspomnianą kwotę, to organizacja zajęć i imprez sportowych oraz upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej. Obejmuje ono szereg działań prowadzonych przez Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Polonia Trzebnica, w tym przede wszystkim: aktywizację dzieci i młodzieży, poprawę ich kondycji fizycznej i zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, jaki zapewnia uprawnianie sportu.

TSSR Polonia Trzebnica zapewni prowadzenie zajęć dla różnych grup uczniów, młodzieży i seniorów (łącznie około 280 osób), a także organizację turniejów oraz rodzinnego pikniku. Dofinansowanie zostanie przeznaczone także m.in. na zakup nowego sprzętu do ćwiczeń i treningów, strojów dla zawodników, opłacenie pobytu zawodników na obozach sportowych wraz z transportem, wynajmowanie obiektów, jak również pokrycie opłat wpisowych na turnieje zewnętrzne oraz zapewnienie napojów, posiłków i środków medycznych.

Brak opisu obrazka
Od lewej: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Prezes TSSR Polonia Trzebnica Ryszard Bucki, Wiceprezes TSSR Polonia Trzebnica Kamil Kwaśniak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Iwona Durbajło.
 

Wersja XML