Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzi i zdolni

Poza tym, że osiągają wysokie wyniki w nauce i mogą pochwalić się sukcesami w licznych konkursach, są wolontariuszami, chętnie włączają się w akcje na rzecz osób starszych, dzieci, słuchają muzyki, kochają sport i pięknie realizują swoje pasje. 13 lutego w sali Ratusza czternastu uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało Stypendia im. Jana Pawła II i Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica.

Stypendia przyznawane są od 2007 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. W tym roku szkolnym, po rozpatrzeniu przez komisję wniosków złożonych przez szkoły, przyznano osiem stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica oraz sześć stypendiów im. Jana Pawła II.

Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica otrzymali:

1. Magdalena Góral - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
2. Julia Chabza - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
3. Klaudia Zemlik - Szkoła Podstawowa w Boleścinie
4. Monika Lipień - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
5. Sylwia Białek - Szkoła Podstawowa w Masłowie
6. Julia Szczepanik – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
7. Mateusz Garncarek – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
8. Krystian Libigocki – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Stypendia im. Jana Pawła II otrzymali:

1. Jakub Falfura – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
2. Justyna Krzemień – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
3. Damian Jasiński – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
4. Borys Lewicki - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
5. Aleksandra Poprawa – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
6. Magdalena Tyczka – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
 

Brak opisu obrazka Stypendyści stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica.

Brak opisu obrazka Stypendyści stypendium im. Jana Pawła II.

Brak opisu obrazka Wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Brak opisu obrazka Na fortepianie zagrał dr Gracjan Szymczak - absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie fortepianu, wiolonczeli i dyrygentury. Laureat ponad 40 krajowych
i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury, nagrywał dla Radia i TVP, ma w dorobku artystycznym 3 płyty CD. Koncertował w wielu miastach Polski oraz za granicą: w Niemczech, Szkocji, Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech, Chinach oraz Australii.

Brak opisu obrazka Krystyna Haładaj, przewodnicząca komisji ds. oświaty w Radzie Miejskiej zwróciła się do nagrodzonych stypendystów i ich rodziców: Wierzę, że stypendia pozwolą wam dalej rozwijać wasze pasje. A to, co już udało się osiągnąć, zaowocuje w przyszłości kolejnymi sukcesami. Serdecznie gratuluję rodziców tego ogromnego powodu do dumy. Dziękuję również burmistrzowi, panu Markowi Długozimie za piękną inicjatywę na rzecz wspierania młodzieży w naszej gminie.

Brak opisu obrazka Burmistrz Marek Długozima: Uroczystość wręczenia stypendiów odbywa się w Ratuszu, to tu bije serce miasta. Jego rozwój zależy od przyszłych pokoleń, a młodzież, którą tu dziś widzimy, pozwala nam wierzyć, że będzie to dobra przyszłość. Gratuluję wam droga młodzieży. Naprawdę możemy być dumni z tego, jak pięknie się rozwijacie. Gratuluję również waszym rodzicom, nauczycielom, dyrekcji i dziękuję za pracę komisji stypendialnej, którą tworzyli: wiceburmistrz Jerzy Trela, dyr. ZAPO Agnieszka Moździerz i pracownik ZAPO Ewelina Bienkiewicz.

Brak opisu obrazka Tegoroczną uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica i Jana Pawła II poprowadzili p.o. Naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski i pracownik Wydziału Promocji Katarzyna Sucharska.

Brak opisu obrazka Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i Listy Gratulacyjne dla rodziców wręczali burmistrz Marek Długozima i sekretarz Daniel Buczak

Brak opisu obrazkaStypendia im. Jana Pawła II i Listy Gratulacyjne dla rodziców wręczali burmistrz Marek Długozima i przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.

Brak opisu obrazka Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Haliny Bolisęgi.

Brak opisu obrazkaJeden z tegorocznych stypendystów Stypendium im. Jana Pawła II Jakub Falfura ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Wersja XML