Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie ofert na przebudowę ul. Teatralnej

W środę, 5 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na kompleksowy remont ul. Teatralnej. W skład prac wchodzić będą między innymi roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane takie jak: zerwanie starej nawierzchni drogowej i chodników, wymiana sieci wodociągowej wraz z przykanalikami, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej, wymiana słupów oświetleniowych, montaż energooszczędnego oświetlenia.

Remont będzie prowadzony w dwóch etapach. Etap pierwszy to odcinek od ulicy Polnej do ulicy Wojska Polskiego, a etap drugi to przebudowa prowadzona od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Prusickiej. Planowany termin zakończenia prac przypada na sierpień bieżącego roku.

Najniższą zaoferowaną kwotę za wykonanie wspomnianej inwestycji złożyła Firma Gembiak-Mikstacki Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn na sumę 1.318.968,00 zł, a najwyższą zaproponowała firma Heilit + Woerner Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław– 1.947.594,34 zł

Jak mówi burmistrz Marek Długozima: Po raz kolejny przeprowadzimy kompleksową modernizację ulicy, czyli nie tylko wymienimy nawierzchnię drogi i chodników, ale również zmodernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną oraz zamontujemy nowe oświetlenie. Tym samym zyskamy kolejną, całościowo odremontowaną ulicę, która z pewnością zmieni na lepsze oblicze tego fragmentu miasta.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML