Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Betlejemskie Światło Pokoju w Urzędzie Miejskim

Drużyna Harcerska i Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 3 przybył do Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, by - jak co roku - przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Tegorocznej akcji przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, przyświeca hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż Dobro!”. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Treść kartki przekazanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3:

Tegoroczne hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na zmianę siebie. Wiemy, że tylko autentyczny przykład pociąga za sobą innych, dlatego sami wymagamy najwięcej od siebie. Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może zarażać innych.
Z życzeniami spokojnych Świąt, spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze, przekazujemy Betlejemskie światełko Pokoju, niech płynie w naszych domach i sercach.

DH WAGABUNDA
Szkolny Klub Wolontariatu
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

Więcej o akcji - www.swiatlo.zhp.pl


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML