Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliżej w metrach i w sercu

Tego pielgrzymkowego szlaku nie liczymy w setkach kilometrów, ale tym razem to nie dystans jest najważniejszy. W środę 16 października z serca miasta, z trzebnickiego Rynku do grobu Księżnej Jadwigi powędrowali ci, którzy są najbliżej – trzebniczanie.

Tuż przed godziną 18.00 na Rynku zgromadzili się mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych. Przywitali ich burmistrz Marek Długozima, dziekan ks. Bogdan Grabowski, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch.

Brak opisu obrazka

Po czym głos oddano trzebnickiej młodzieży.

Brak opisu obrazkaUczniowie Gminazjum nr 1 jako Henryk Brodaty, św. Jadwiga i córka Gertruda.

Brak opisu obrazka Trzebniczanie zgromadzeni na Rynku.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, pod opieką pani Leontyny Gągało, przygotowali scenkę, w której pojawili się: św. Jadwiga, Henryk Brodaty, a także córka książęcej pary Gertruda. Przypomniano m.in. historię związaną z założeniem miasta oraz fundacją cysterskiego klasztoru. Chwilę później to młodzi aktorzy stanęli na czele pielgrzymkowej grupy, której barwności dodawały zapalone pochodnie, chorągiewki, poczty sztandarowe, a także dźwięki Trzebnickiej Orkiestry Dętej.

Brak opisu obrazka Pielgrzymka do grobu Świętej, najbliższa w kilometrach i w sercu.

Brak opisu obrazka J.E. bp Adam Bałabuch, burmistrz Marek Długozima, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, wiceburmistrz Jerzy Trela.

Brak opisu obrazka Siostry Boromeuszki

Brak opisu obrazka Pielgrzymów witał proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka.

Ten dzień zakończył się uroczystą Mszy św. w Bazylice pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha. W homilii mówił on m.in. o pełnieniu woli Bożej na wzór św. Jadwigi: Wyrazem bezgranicznej postawy zaufania wobec Boga jest postawa św. Jadwigi Śląskiej. Poprzez wiarę i miłość potrafiła pokazać, co to znaczy naprawdę zaufać.

Biskup przypomniał również słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Wrocławiu w 1983 roku, w których ówczesny papież nawiązał do św. Jadwigi i aspektu zaufania tym razem w wymiarze małżeństwa: „Serce małżonka jej ufa” (Prz 31, 11) — tak mówi Księga Przysłów o „niewieście dzielnej”. Trzeba, abyśmy wywołali przed oczyma duszy obraz tego piastowskiego domu, tej rodziny, w której święta Jadwiga była małżonką i matką. Wspólnota małżeńska i rodzinna buduje się na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro podstawowe wzajemnych odniesień w rodzinie. Odniesienie wzajemne małżonków — i odniesienie wzajemne rodziców i dzieci. Najgłębszym fundamentem tych odniesień jest ostatecznie to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza małżonków, stwarzając ich i powołując ich do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej.

Tego dnia postać św. Jadwigi w szczególnym, lokalnym kontekście przypomnieli również ks. proboszcz Jerzy Olszówka i burmistrz Marek Długozima.
- Gromadzimy się przy grobie św. Jadwigi jako mieszkańcy Trzebnicy – miejsca, nad którym w szczególny sposób czuwa ona od ośmiu stuleci – mówił ks. Jerzy Olszówka. – Trzy lata temu swoistym potwierdzeniem tej wyjątkowej opieki św. Jadwigi nad Trzebnicą było ogłoszenie jej patronką miasta. Dziś przybyliśmy do niej z pielgrzymką pełną symboliki i wyrazu (…). Przychodzimy powierzyć jej to, co wypełnia nasze wnętrza i wypraszać u niej miłość, zgodę i pomyślność dla naszej małej ojczyzny.

Natomiast burmistrz Marek Długozima przypomniał, że uznanie św. Jadwigi za patronkę Trzebnicy to ogromna nobilitacja, ale i duże zobowiązanie. W swoim przemówieniu nawiązał do wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Urząd Miejski, które są inspirowane postawą i działalnością Świętej. Wymienił m.in. wsparcie udzielane świetlicom opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z ubogich rodzin, wsparcie dla działalności prowadzonej przez Siostry Boromeuszki tzw. Szóstego Stołu św. Jadwigi, prowadzenie polityki prorodzinnej w postaci rozbudowy infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej i szkolnej, poszerzaniu oferty edukacyjnej dla uczniów gminnych szkół, budowę placów zabaw, wielofunkcyjnych boisk sportowych, kompleksu basenów i innych miejsc rekreacji, a także poprzez wdrożenie program „Trzebnicka Rodzina 3+”, który promuje wielodzietne rodziny.

Tegoroczna pielgrzymka trzebniczan do grobu św. Jadwigi była już drugą wyprawą lokalnych pątników. Inicjatywa zrodziła się po ustanowieniu w 2010 roku Św. Jadwigi Śląskiej patronką Trzebnicy, co stało się na mocy oficjalnego dekretu wydanego przez watykańską Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Brak opisu obrazka W trakcie obchodów tradycyjnie już odczytano Akt Zawierzenia Miasta Świętej Jadwidze przez reprezentację mieszkańców: Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, przedstawicielki parafii pw. św. Bartłomieja AP i św. Jadwigi – Irenę Marczakovą i Renatę Białczyk, s. Paulinę – przedstawicielkę Domu Zakonnego Boromeuszek, przedstawiciela programu Trzebnicka Rodzina 3+ Krzysztofa Grabowskiego, przedstawicielki parafii pw. śś. Piotra i Pawła – Aleksandrę Niebudek, Małgorzatę Maksymowicz, sołtysa Nowego Dworu Marka Paszkota, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusza Stanisza.

Brak opisu obrazka Piękny wieniec dożynkowy w darze od mieszkańców Głuchowa Górnego.

Brak opisu obrazka Owoce i plony tegorocznych zbiorów przynieśli również mieszkańcy Jaźwin.

Brak opisu obrazka Kwiaty wręczyła sołtys Brochocimia Barbara Świdzińska.

Brak opisu obrazka

Wersja XML