Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List Otwarty


Poniżej prezentujemy treść listu otwartego, jaki Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wystosował do Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz instytucji zajmujących się mediami. Pismo to jest pokłosiem spotkania burmistrza z dziennikarkami z Białorusi i gazety NOWej. Trafiło ono także do nastęujących instytucji: Rady Etyki Mediów, Izby Wydawców Prasy, Centrum im. Adama Smitha, Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacji Edukacji dla Demokracji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

List Otwarty Burmistrza Gminy Trzebnica do Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Wersja XML