Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla uczniów SP nr 2 w Trzebnicy

W Szkole Podstawowej nr 2 odbędą się warsztaty z technik rękodzieła oraz z dawnymi instrumentami. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy z Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy Panią Grażyną Kantecką oraz przedstawicielką Rady Rodziców Panią Ludmiłą Gozdowską.

Brak opisu obrazka

Burmistrz Marek Długozima - Jedną z propozycji Rady Rodziców jest zorganizowanie w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych warsztatów z technik rękodzieła oraz warsztatów z dawnymi instrumentami. Będą to cykliczne, cotygodniowe spotkania w niewielkich grupach, uczące m.in. kreatywności i motywacji. Warsztaty zostaną sfinansowane częściowo przez Radę Rodziców, a jako Burmistrz Gminy Trzebnica zostałem poproszony o pokrycie pozostałej kwoty i wyraziłem na to zgodę. Warto dodać, że w związku z dużym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieliby przenieść lub posłać swoje dzieci do nowej Szkoły Podstawowej nr 2, zdecydowałem o przeznaczeniu dodatkowego piętra w remontowanym budynku Szkoły Muzycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2. Powstaną tam cztery klasy dla pierwszoklasistów. Podsumowując - w remontowanym budynku Szkoły Muzycznej dwa piętra będą do dyspozycji tej placówki, a dwa będą przeznaczone dla Szkoły Podstawowej. Zostałem także poinformowany, że od września powstaną w ramach Szkoły Podstawowej nr 2 klasy o profilu szachowym. To duża zmiana i wyzwanie, ale na pewno będzie to decyzja związana z korzyściami dla dzieci i młodzieży. Podobnie jak obowiązek nauki języka angielskiego od klas pierwszych szkoły podstawowej, wprowadzony moją decyzją. Do tej pory spływają do mnie głosy zadowolenia i gratulacji od rodziców dzieci, których ta zmiana dotyczy lub będzie dotyczyć.

Wersja XML