Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Burmistrzem Żmigrodu i Wójtem Gminy Wisznia Mała

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima spotkał się 31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Trzebicy z burmistrzem Żmigrodu Robertem Lewandowskim i wójtem Gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim by wypracować wspólne stanowisko wobec Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, która chce, aby gminy ponosiły koszty eksploatacji sprzętu oświetleniowego wzdłuż drogi krajowej nr 5. Każda gmina ponosi już koszty energii elektrycznej za oświetlenie na należącym do niej odcinku tej drogi.

Brak opisu obrazka
Od lewej: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała Sławomira Misiura-Hermann, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, Wydział Techniczno-Inwestycyjny Jerzy Chomkowicz, Naczelnik Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny.

Wersja XML