Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Zmiana w organizacji ruchu

Zamknięcie ulicy Daszyńskiego wiąże się ze zmianą organizacji ruchu. Poniżej prezentujemy mapę z nową organizacją ruchu i zdjęcia, które obrazują najbardziej newralgiczne punkty. W sposób szczególny uwrażliwiamy kierowców, którzy preferują styl jeżdżenia „na pamięć”, w tej chwili musimy uważniej przyglądać się znakom.

Najważniejsze zmiany to: wyłączenie z ruchu ul. Daszyńskiego - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju.

Kolejny ważny punkt to ulica 9 Maja, która teraz stała się ulicą jednokierunkową! Ruch odbywa się tylko od ul. Kościelnej do ul. Św. Jadwigi! (Do tej pory mogliśmy też jeździć w przeciwnym kierunku).

I kolejne strategiczne miejsce - ul. Kościelna, która pozostaje jednokierunkowa, ale na dwóch róznych odcinkach. Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Obrońców Pokoju kierunek ruchu został odwrócony!

Zmiana w organizacji ruchu wiąże się z utworzeniem na ul. Daszyńskiego deptaka. Prace w tym miejscu obejmą: kompleksowy remont nawierzchni wraz z siecią kanalizacyjną i wodną, montaż nowego oznakowana, oświetlenia, a także aranżację zieleni, ławeczek, koszy na śmieci. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz z Krzepic. Etap pierwszy to przebudowa odcinka od ul. Polnej do ul. Obrońców Pokoju (deptak), który zgodnie z umową ma się zakończyć do 30 listopada 2013 r. Z tym zadaniem wiąże się też wykonanie parkingu przy ul. Polnej. Etap drugi to remont od ul. Obrońców Pokoju do ul. Matejki.

Wszystkie prace zakończą się do kwietnia 2014. Koszt inwestycji to ok 3 mln zł.
Większa część środków 1 mln 850 tys zł. pochodzi z dofinansowania w ramach projektu RPO WD pn. „Rewitalizacja ulicy I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki”.

Brak opisu obrazka
Zamknięta ul. Daszyńskiego. W tej chwili obowiązuje nakaz jazdy w prawo (ul. Polna) lub w lewo (ul. Sienkiewicza).

Brak opisu obrazka
Ul. Sienkiewicza. Do tej pory dwukierunkowa, teraz jednokierunkowa. Nakaz jazdy prosto i przed wjazdem na ul. Kościelną nakaz skrętu w prawo lub w lewo. Na obu tych odcinkach ulica Kościelna jest jednokierunkowa.

Brak opisu obrazka
Skręcając z ul. Sienkiewicza w prawo, w ul. Kościelną możemy dojechać do ul. Obrońców Pokoju (prosto) lub do ul. św. Jadwigi (skręcając w lewo).

Brak opisu obrazka Z ul. Kościelnej w ul. 9-go Maja.

Brak opisu obrazka
I uwaga, w drugą stronę z ul. św. Jadwigi, przez ul. 9-go Maja już nie dojedziemy do ul. Kościelnej. Najbardziej newrlagiczny punkt! Zakaz wjazdu na ul. 9-go Maja z ul. św. Jadwigi.

Brak opisu obrazka
Zakaz ruchu. Widok z ul. Obrońców Pokoju na ul. Kościelną.

Brak opisu obrazka
Początek prac przy deptaku na ul. Daszyńskiego.

Brak opisu obrazka

Uproszczona mapka z kierunkami ruchu drogowego.

Szczegółowa mapa dotycząca zmiany organizacji ruchu z zaznaczonymi znakami drogowymi.

Wersja XML