Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa świetlica i plac zabaw w Komorowie

3 sierpnia mieszkańcy Komorowa bawili się wspólnie na festynie, którego głównym punktem programu było oficjalne otwarcie nowej świetlicy oraz placu zabaw dla dzieci.

Po przywitaniu licznie przybyłych gości przez prowadzącą uroczystość Naczelnik Wydziału Promocji Agnieszkę Pawlaczek, Wiktoria odczytała wierszyk "Zryw Komorowo" autorstwa jednego z mieszkańców wsi.

Brak opisu obrazka

Następnie głos zabrała Sołtys Komorowa Magdalena Malesa, która przede wszystkim dziękowała Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi Długozimie za realizacje inwestycji oraz wyrażała nadzieję skierowaną do mieszkańców sołectwa, że nowa świetlica oraz plac zabaw będą miejscem spotkań, integracji oraz początkiem wielu wspaniałych pomysłów i inicjatyw na rzecz wsi.

Brak opisu obrazka

W swoim przemówieniu Burmistrz Marek Długozima dziękował Sołtysom – zarówno obecnej jak i poprzedniej Sołtys Komorowa, za wytrwałe i konsekwentne dbanie o sprawę budowy świetlicy wiejskiej. Serdecznie dziękował za obecność także licznie przybyłym sołtysom sąsiednich miejscowości oraz przedstawicielom TSSR Polonii Trzebnica. Wyrazy uznania za rzetelne i terminowe wykonanie inwestycji zostały także skierowane do wykonawcy świetlicy – Józefa Wesołowskiego. Burmistrz podkreślił także znaczenie takiego miejsca spotkań w małych miejscowościach, jakim dla najmłodszych i ich rodziców jest plac zabaw dla dzieci oraz świetlica dla wszystkich mieszkańców.

Brak opisu obrazka

Symbolicznego otwarcia świetlicy oraz placu zabaw dokonano poprzez przecięcie wstęgi. Od lewej: młody mieszkaniec Komorowa, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Sołtys Magdalena Malesa, wykonawca Józef Wesołowski.

Brak opisu obrazka

Ks. Krzysztof Dorna SDS odmówił modlitwę oraz poświęcił oba obiekty.

Brak opisu obrazka

Na zakończenie uroczystości Sołtys Komorowa w imieniu swoim i mieszkańców wręczyła podziękowania, bukiet polnych kwiatów dla Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Na ręce Sołtys burmistrz wręczył prezent dla dzieci w postaci zbioru gier planszowych, z których mogą korzystać w świetlicy, Akt Przekazania świetlicy, nowe logo wsi Komorowo, herb Gminy Trzebnica oraz tabliczkę z Super Kotem.

Brak opisu obrazka

Podziękowania od burmistrza otrzymała także była Sołtys Komorowa Stanisława Pieróg.

Brak opisu obrazka

W Komorowie zorganizowano niedawno amatorską drużynę piłki nożnej. Oni również zostali obdarowani – specjalnym wózkiem do malowania linii boiska.

Brak opisu obrazka

Po zakończeniu uroczystego otwarcia świetlicy oraz placu zabaw, na zebranych gości czekały kolejne atrakcje – występ zespołu Strzeszowianki, grill, ciasto, dmuchane atrakcje dla dzieci, a na koniec zabawa taneczna.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML