Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że płatność za odbiór odpadów za miesiąc lipiec, dokonana do dnia 31 lipca br., będzie uznana za płatność w terminie. Jednocześnie przypominamy, że od sierpnia br., płatność powinna nastąpić do 15 dnia każdego miesiąca na otrzymany, indywidualny rachunek bankowy.

Jeśli ktoś z Państwa do końca tygodnia, tj. do 19 lipca br., nie otrzyma do swojej skrzynki pocztowej indywidualnego numeru konta, proszony jest o kontakt z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski p. 127-129, nr tel. (071) 388 81 76 i (071) 388 81 78.

Wersja XML