Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Funkcjonowanie Gminnego Żłobka im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy’’.

Brak opisu obrazka

Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,,MALUCH +” 2021.

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Wartość całkowita projektu: 138 300,01 zł

Kwota dofinansowania: 110 640,00 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 27 660,01 zł

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Wersja XML