Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy''.

Brak opisu obrazka

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z rezerwy ogólnej  z budżetu państwa w 2021 r.

Nazwa projektu: ,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy''.

Wartość całkowita projektu: 323 634,68 zł

Kwota dofinansowania: 161 817,33 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 161 817,35 zł

 

Od 2017 roku do szkół powrócił 8-letni tryb nauczania, co zapoczątkowało proces gwałtownych zmian i modernizacji obiektów placówek edukacyjnych. Dlatego Gmina Trzebnica postanowiła zrealizować projekt zapewniający odpowiednie warunki do edukacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy i jednocześnie spełnić oczekiwania mieszkańców gminy dotyczące modernizacji infrastruktury edukacyjnej.

Wersja XML