Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały'' - projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Brak opisu obrazka

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Nazwa projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej Koniowo – Ujeździec Mały’’.

Wartość całkowita projektu: 1 011 091,37 zł

Kwota dofinansowania: 606 654,82 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 404 436,55 zł

Realizacja przedsięwzięcia poprawi dostępność transportową oraz zwiększy dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Przebudowa drogi gruntowej  poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, udoskonali spójność sieci dróg gminnych i podniesie standard techniczny połączeń drogowych stanowiących dojazd do dróg wyższego rzędu. Droga korzystnie wpłynie na dostęp do terenów inwestycyjnych.

Wersja XML