Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postęp prac przy remoncie ul. Żołnierzy Września

Ulica Żołnierzy Września jest kompleksowo remontowana – nawierzchnia jezdni, chodników, miejsca parkingowe oraz sieć wodno-kanalizacyjna. To następny po remoncie ul. Kwiatowej etap prac, dążących do utworzenia deptaka na odcinku ul. Daszyńskiego.

Trwają prace remontowe przy ul. Żołnierzy Września, która po zakończeniu inwestycji stanie się drogą dwukierunkową. Remonty infrastruktury drogowej przeprowadzane są kompleksowo – z nowymi chodnikami, miejscami parkingowymi oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, na skrzyżowaniu ulic: Obornickiej, Marcinowskiej oraz Żołnierzy Września powstaje usprawniające ruch drogowy rondo.

Postęp prac przy ul. Żołnierzy Września:
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML