Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne Kolegium Wójtów i Burmistrzów w Trzebnicy

W poniedziałek, 22 kwietnia w trzebnickim Urzędzie Miejskim  odbyło się kolejne spotkanie Kolegiów Wójtów i Burmistrzów. W spotkaniu udzial wziął dr Bogdan Cybulski - doradca prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Głównym tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska ws. propozycji przystąpienia przez gminy powiatu trzebnickiego do stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji wrocławskiej.

Dr Bogdan Cybulski omówił główne cele i założenia, które miałaby być realizowane w ramach  stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu burmistrzowie i wójtowie oraz starosta pozytywnie ustosunkowali się do tego pomysłu, szczególnie w kontekście możliwości ubiegania się w ramach stowarzyszenia o środki unijne z nowej puli dotacji na lata 2014 – 2020.

Kolejnym tematem poruszonym na kolegium było omówienie wzajemnej współpracy samorządów ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. W tym celu na spotkanie zaproszony został komendant Hufca ZHP powiatu trzebnickiego Mirosław Uruski wraz z harcerkami.

Brak opisu obrazka
Gościem odbywającego się w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy Kolegium Wójtów i Burmistrzów był dr Bogdan Cybulski - doradca prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (na środku po prawej stronie)

Brak opisu obrazka
W spotkaniu udział wzięli równiez przedstawiciele powiatowego Hufca ZHP na czele z komendantem Mirosławem Uruskim

Wersja XML