Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Trzebnicy’’- projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                                                 Brak opisu obrazka
 
Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze B.
 
Celem programu jest likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 

Nazwa projektu: ,,Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy’’.

Wartość całkowita projektu: 319 000,00 zł

Kwota dofinansowania z PFRON: 95 700,00  zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 223 300,00 zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML