Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu zostały wsparte poniższe inwestycje:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice – etap III

Inwestycja ta, to spełnienie obietnicy, którą burmistrz Marek Długozima dał mieszkańcom Księginic. Dzięki powstaniu ścieżki zyskają oni bezpieczne połączenie z Trzebnicą. Sam remont jest elementem większego planu poprawy jakości komunikacyjnej w tym rejonie naszej gminy.

Dofinansowanie z RFIL: 2 767,50 zł

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – zadanie II Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica i w strefie dolnośląskiej.

Dofinasowanie z RFIL: 226 201,64 zł

3. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów w Gminie Trzebnica

Droga ta, to kolejne kluczowe dla lokalnej społeczności połączenie, które zaoszczędzi czas, ale także zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz będzie dużym ułatwieniem w dostaniu się do sąsiedniej miejscowości.

Dofinansowanie z RFIL: 1 093 394,12 zł

4. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej.

Remont jest kontynuacją drogi, która wybudowana została w 2019 roku. Dzięki temu projektowi zyskała cała społeczność lokalna w tym dzieci, które mają lepszy komfort dojazdu do szkół jak i dorośli, którzy znacznie oszczędzają czas dotarcia z pracy do domu. Naprawiony odcinek drogi wymagał pilnej modernizacji.

Dofinansowanie z RFIL: 78 134,68 zł

5. Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, tak by byli oni bezpieczniejsi i mieli lepszy komfort poruszania się.

Dofinansowanie z RFIL: 57 624,27 zł

6. Projekt i budowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór

Projekt ten przyczyni się do lepszej jakości życia mieszkańców Nowy Dwór

Dofinansowanie z RFIL:2 460,00 zł

7. Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - budżet obywatelski

Była to siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica. Ta forma konsultacji społecznych pozwala zaangażować mieszkańców  oraz umożliwia dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Dofinansowanie z RFIL: 6 273,00 zł

8. Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice

Reduktory ciśnienia obniżają ciśnienie wyjściowe do wartości ustawionej, głównie w instalacjach wody użytkowej. Ważne jest bowiem obniżenie wysokiego ciśnienia wodociągowego do wartości bezpiecznej wynoszącej 3 bar. Reduktor ciśnienia w instalacjach wodnych pełni kilka funkcji, przy czym najważniejsza z nich dotyczy bezpieczeństwa. Jak wiadomo, prawidłowa wartość ciśnienia w instalacjach wodnych stanowi podstawę bezpieczeństwa.

Dofinansowanie z RFIL: 32 109,25 zł

9. Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo-Przyborów

Naprawie poddana została droga prowadząca od Przyborowa do Koniowa. Wymagała ona pilnej modernizacji, a w pierwszej kolejności wykonany został odcinek do mostka.

Dofinansowanie z RFIL: 149 202,26 zł

10. Budowa placów zabaw w miejscowościach Boleścin i Jaszyce

Nowy plac zabaw w Boleścinie będzie doskonałym miejscem  do zabawy, edukacji i relaksu dla dzieci, a także dla młodzieży i dorosłych.

Nowy plac zabaw w Jaszycach powstanie w sąsiedztwie istniejącego terenu rekreacyjnego, gdzie znajduje się m.in. wiata oraz boisko do siatkówki. Powstanie on w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do zabaw i odpoczynku.

Dofinansowanie z RFIL: 163 150,29 zł

11. Przebudowa dróg gminnych dz. nr 65, 105/2, 205/2 AM-1 obręb Nowy Dwór oraz dz. nr 86/1 1/1 AM-5 obręb Trzebnica

Droga ta, to połączenie, które zaoszczędzi czas, ale także zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Dobra komunikacja w Gminie Trzebnica to podstawa budowania komfortu życia jej mieszkańców.

Dofinansowanie z RFIL: 8 487,00 zł

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z budową łącznika z nową Halą Widowiskowo-Sportową

Powstanie przestrzeń dla najmłodszych uczniów z klas 1-3 z 9 nowymi salami lekcyjnymi. Łącznik będzie posiadał osobne wejście i zapewni bezpieczeństwo potrzebne najmłodszym.

Dofinansowanie z RFIL: 86 100,00 zł

13.  Poprawa bezpieczeństwa na obszarze Gminy Trzebnica poprzez montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych.

Celem inwestycji jest podniesie standardu oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego i ułatwienie mieszkańców poruszania się po zmroku.

Dofinansowanie z RFIL: 1 000 000,00 zł

14. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.

Celem inwestycji jest zachowanie, udostępnienie i powstanie Trzebnickiego Parku Kulturowego poprzez budowanie wieży widokowej na szczycie wzgórza, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na obszarach cennych przyrodniczo oraz budowie dużej ścieżki obejmującej m.in. zieleń, elementy małej architektury, przystanki edukacyjne oraz  tematyczny plac zabaw.

Dofinansowanie z RFIL: 500 000,00 zł

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulisławicach oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z wydzieloną częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeźdźcu Wielkim.

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Sulisławicach oraz świetlicy wiejskiej wraz z wydzieloną częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeźdźcu Wielkim. Budynki będą zasilane pompą ciepła oraz wyposażone w fotowoltaikę.

Dofinansowanie z RFIL: 1 000 000,00 zł

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Wersja XML