Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznanie pomocy na realizacje zadania ,,Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów’’

Brak opisu obrazka

Gmina Trzebnica 29 stycznia 2020 podpisała umowę  z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy, dotyczącą realizacji zadania pn. ,,Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów’’

 w ramach podziałania ,,Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

,,Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów’’

Całkowity koszt zadania: 70 893,16 zł

Dofinansowanie: 44 991,00 zł

Wkład własny: 25 902,16 zł

 

Planowany montaż obiektów

 

Wersja XML