Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Po raz trzeci w Trzebnicy. Konferencja naukowa na temat roli Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych

8 października już po raz trzeci w Trzebnicy naukowcy z różnych uniwersytetów w Polsce spotkali się, by debatować nad rolą Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej. Tym razem badano lata: 1956-1965. Organizatorami konferencji od samego początku są: Gmina Trzebnica oraz Fundacja Obserwatorium Społeczne.

Otwierając konferencję Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima zwrócił uwagę na wyjątkowość czasu i miejsca w jakim odbywa się sympozjum: Rok, w którym organizujemy naszą konferencję, jest też rokiem szczególnym ze względu na kilka ważnych rocznic.  Przede wszystkim świętujemy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – późniejszego Papieża św. Jana Pawła II, a drugą ważną datę miała nam wyznaczyć beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którą Stolica Apostolska zaplanowała na dzień 7 czerwca, ale niestety ze względu na pandemię w tej chwili uroczystości zostały odłożone – powiedział burmistrz i dodał: - Jako trzebniczanie jesteśmy dumni, że postać tych wielkich Polaków, tu w Trzebnicy łączyła wtedy, tak jak łączy nas dziś, osoba św. Jadwigi Śląskiej. W swoich przemówieniach i modlitwach zarówno Prymas Stefan Wyszyński, jak i Jan Paweł II wielokrotnie wspominali św. Jadwigę Śląską i nawiązywali do Jej życia pełnego dzieł miłosierdzia. 

Burmistrz przywołał również słowa kazania wygłoszonego w 1965 roku przez Prymasa Wyszyńskiego, podczas uroczystości 20-lecia ustanowienia polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Prymas mówił wówczas o św. Jadwidze Śląskiej: Ta święta Patronka Śląska, wsławiona w całej Polsce, jednoczyła, zespalała, podtrzymywała na duchu, godziła i łagodziła, zostawiając wspaniały przykład dla współczesnych, dla następców i dla nas dzisiaj.

Komentując ten cytat, burmistrz Marek Długozima podkreślił: Jakże aktualne są dzisiaj te słowa. Jadwiga Śląska nie tylko wznosi mosty przyjaźni i pojednania, ale, buduje je między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jej osoba zapisała się złotymi literami w biografii św. Jana Pawła II, ale również kard. Stefana Wyszyńskiego, który zostanie wkrótce ogłoszony błogosławionym. Idąc po ich śladach, a potem po śladach naszych Świętych i Błogosławionych, wierzę, że możemy odnaleźć drogowskazy, by w życiu kierować się jedną, właściwą drogą: Drogą Prawdy, Bożego Miłosierdzia i Bożej Miłości.

Zebranych gości przywitał również w imieniu JE ks. abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne Ks. prof. Grzegorz Sokołowski. Nadmienił o niezwykłych okolicznościach spotkania: panującej pandemii, która utrudniła organizację, jednak nie przemogła determinacji organizatorów wynikającej ze znaczenia podejmowanych tematów. Ks. Sokołowski w słowie wprowadzenia nawiązał również do ubiegłorocznego spotkanie z Bolesławem Kominkiem - bratankiem kard. Bolesława Kominka, który był jednym z prelegentów i na zakończenie dodał: - Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. To, co usłyszymy podczas konferencji, będzie dla nas ubogaceniem. (...) Niech pasterze kościoła wrocławskiego, którzy są w naszym dziele podtrzymywania badań historycznych wspomagają nas i czuwają nad nami. Ksiądz Sokołowski zauważył również, że historia Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej wciąż jest odkrywana.  Otwierają się archiwa, wśród nich również te Instytutu Pamięci Narodowej, który z nami współpracuje przy okazji tej konferencji. Znajdujące się tam dokumenty są wciąż nieprzebadane. Podobnie jest w archiwach kościelnych, w których wciąż odnajdujemy nowe rzeczy. Ta konferencja pokazuje efekty tych prac badawczych. Dzięki takim jak to spotkaniom możemy dane wydarzenie poznać z wielu stron, z wielu punktów widzenia - podkreślił.

Konferencja była poświęcona specyfice funkcjonowania Kościoła katolickiego na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych w okresie od „przełomu październikowego” w 1956 r. do zakończenia obchodów dwudziestolecia polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej (jesień 1965 r.). Konferencja wpisała się w szerszy projekt naukowy poświęcony badaniom ukazującym integracyjną rolę Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej.

Konferencja zgromadziła naukowców z całej Polski – wybitnych specjalistów z zakresu historii, socjologii oraz nauk politycznych. Zapis wygłoszonych referatów posłuży przygotowaniu publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja „Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1956-1965” odbyła się w ramach projektu „Integracyjna rola Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Pan Mirosław Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski, Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica oraz Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski. Od początku konferencja odbywa się we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu i Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego.

Tegoroczną konferencję wsparła również: Fundacja KGHM Polska Miedź, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli: redakcja Nowego Życia, Gościa Niedzielnego, Radia Rodzina, Niedzieli, Tygodnika Katolickiego, a także Panoramy Trzebnickiej.

 

 

Wersja XML