Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne żniwa i wakacje

Miesiące letnie to czas wzmożonej aktywności na świeżym powietrzu: dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielu z nas częściej korzysta z przestrzeni publicznej, infrastruktury sportowej, zbiorników wodnych, a rolnicy zorientowani są na intensywne prace polowe na okoliczność żniw. W trosce o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach sąsiadujących z urządzeniami energetycznymi.

Podczas prac polowych z wykorzystaniem sprzętu rolniczego należy pamiętać o zachowaniu zalecanych odległości od linii wysokiego napięcia. Osoby oddające się letniej rekreacji powinny wykazać wzmożoną czujność na polach namiotowych, w miejscach biwaków i campingów. Zdecydowanie należy stronić od wykonywania prowizorycznych instalacji.

Jak informuje firma TAURON Dystrybucja: „Dzikie przyłącza zasilają przyczepy campingowe, urządzenia w namiotach lub sezonowe domki letniskowe. Tymczasem instalacje podwieszone bezpośrednio pod konstrukcje słupowe lub podłączenia do skrzynki przyłączeniowej są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Powodują ryzyko porażenia prądem i pożaru. Co ważne, pobieranie energii, nawet krótkotrwałe bez uzgodnienia z dostawcą energii i bez zawarcia umowy, jest nielegalnym poborem energii, ściganym z mocy prawa.”

Szczególnie apelujemy również do rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci o weryfikowanie miejsc i form zabawy w kontekście potencjalnego zagrożenia energetycznego.

Szczegółowe informacje oraz kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej znajdziecie Państwo na stronie: bezpieczniki.tauron.pl
 

Informacje dla rolników

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Brak opisu obrazka
Wersja XML