Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Brak opisu obrazka

 

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu grantowego pn.: ,, Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu’’ Działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach’’. 


Projekt realizowany jest od 23 czerwca 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.
Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, wykluczonych cyfrowo poprzez zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, który został przekazany szkołom.

 

Wartość projektu: 94 804,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 94 804,71 zł

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 8 Szkół Podstawowych Gminy Trzebnica trafił sprzęt komputerowy z akcesoriami z urządzeniami peryferyjnymi, zaspokajający potrzeby uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz  nauczycieli, umożliwiający realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Tym samym do dzieci oraz nauczycieli z 8 Szkół Podstawowych trafiło 39 laptopów wraz z akcesoriami oraz 13 drukarek.

 

 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka

Wersja XML