Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Boleścinie

Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Boleścinie.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa w Boleścinie, działka nr 17

 

Opis proponowanego zadania:

Remont mający na celu odświeżenie oraz poprawę bezpieczeństwa pomieszczeń znajdujących się na ternie Szkoły Podstawowej w Boleścinie a w szczególności toalet, sali gimnastycznej, kuchni, korytarza oraz klas w jednym ze skrzydeł szkoły. Pilnej inwestycji wymaga instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, remont łazienki z których korzystają nasze dzieci z Boleścina oraz pobliskich miejscowości, wymiana pokrycia podłogowego w pomieszczeniach, które są opisane powyżej.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Pomieszczenia w skrzydle szkoły, o których mowa użytkowane są przez uczniów, przedszkolaków. Remont ten poprawi bezpieczeństwo oraz standard sanitarny dzieci oraz da możliwość organizacji zajęć i spotkań kulturalno-organizacyjnych dla mieszkańców Boleścina i pobliskich wsi.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

 • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

  Brak opisu obrazka
  W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.
  Data publikacji:
Wersja XML