Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim

Nazwa zadania:

Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa, Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica

 

Opis proponowanego zadania:

Gruntowny remont toalet w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Wymiana toalet, armatury, połączeń wodno-kanalizacyjnych, armatury, glazury, malowanie.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Ostatni remont toalet przeprowadzony był 22 lata temu. Stan techniczny i wygląd toalet wymaga gruntownej modernizacji.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

 • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

  FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg
  W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.
  Data publikacji:
Wersja XML