Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym, tu możesz się spisać : 

strona spisu powszechnego: www.spis.gov.pl/

logowanie do spisu: www.nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

 

 

Brak opisu obrazka

 

Zastanawiasz się w jaki sposób spisać się w #NSP2021, jeżeli chcesz dodatkowo wziąć udział w loterii spisowej?
Wejdź na stronę www.spis.gov.pl,zachowaj 10 - znakowy Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu i zgłoś swój udział w loterii na www.loteria.spis.gov.pl.

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

Brak opisu obrazka

 

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Poznaj pytania do NSP 2021: spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Przejdź do Demo aplikacji: demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

 

 

 

Brak opisu obrazka

 

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami  

PDFNSP 2021 - Kliknij i sprawdź

Pytania charakteryzujące przynależność narodowo-etniczną

PDFNSP 2021 - Kliknij i sprawdź

 

 Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

 

Brak opisu obrazka
Wersja XML