Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Zdalna Szkoła"

Brak opisu obrazka

 

,,Zdalna szkoła – wparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu grantowego pn.: ,, Zdalna szkoła – wparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu’’ Działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach’’.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 8 Szkół Podstawowych Gminy Trzebnica trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 60 uczniów, umożliwiając kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.


Projekt realizowany jest od 15 maja 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów poprzez zakup sprzętu komputerowego, który został przekazany szkołom.

Wartość projektu: 78 674,48 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 78 674,48 zł

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML