Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do projektu "Rodzice wracają do pracy"

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica ogłasza ponowną rekrutację w ramach projektu "Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica". Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 60 osób, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w żłobku w Trzebnicy oraz 30 nowych miejsc w 3 Gminnych Klubach Dziecięcych tj. w miejscowości Ligota, Kuźniczysko i Księginice oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 01.05.2018 do 31.08.2021 r. na terenie Gminy Trzebnica

Wartość projektu: 1 638 791,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 392 214,35 zł

 

Rekrutacja rozpocznie się 1czerwca 2020 r. Nabór do placówek prowadzony jest w sposób ciągły. Wnioski w sprawie przyjęcia dziecka są do pobrania poniżej, można składać w Zespole Placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica, ul. 3 Maja 4, 55-100 Trzebnica.

W razie potrzeby - pomocą, w tym odpowiedzią na szczegółowe pytania służy Państwu p. Katarzyna Lajcht telefon; 71 388 81 41.

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

Dokumenty:

PDFHarmonogram rekrutacji

PDFWniosek o przyjęcie do klubu - kliknij i pobierz

PDFFormularz rekrutacyjny - kliknij i pobierz

PDFDeklaracja udziału w projekcie - kliknij i pobierz

PDFOświadczenie uczestnika projektu - kliknij i pobierz

PDFRegulamin rekrutacji

 

 

Wersja XML