Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, prąd i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica”

Szanowni Państwo! Burmistrz Marek Długozima zaprasza mieszkańców Gminy Trzebnica do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, prąd i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica”. Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii na temat w/w Planu zaopatrzenia.

Termin konsultacji: 25/05/2020 r. do 15/06/2020 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych do pobrania lub formularza konsultacji społecznych on-line.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu w na stronie internetowej Gminy Trzebnica (www.trzebnica.pl). Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, treść strategii oraz formularz zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzebnica.pl.

W celu zgłoszenia zmian do projektu dokumentu należy wypełnić formularz i złożyć go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres strategia@um.trzebnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15/06/2020 r.

 

https://forms.gle/rZ7BNqFsmB7Tq12K7 - Formularz konsultacji online

Plan Zaopatrzenia konsultacje Społeczne - formularz
Zarządzenie 0050.80.2020 w sprawie konsultacji społecznych planu zaopatrzenia w ciepło

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia

Wersja XML