Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Opiekunowie

Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie,

24 maja br. upływa termin zawieszenia zajęć w żłobkach, klubach dziecięcych oraz stacjonarnych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Po ponownym rozpoznaniu Państwa potrzeb oraz przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie, w związku z COVID-19, podjąłem decyzję o dalszym, tj. od 25 maja do 7 czerwca br., czasowym ograniczeniu funkcjonowania tych placówek na dotychczasowych zasadach.

Po tym terminie tj. od 8 czerwca br. planuję uruchomienie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przy spełnieniu wytycznych ministrów zdrowia i edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy tych placówek w najbliższych dniach poinformują Państwa o zasadach zgłoszeń i przyjęć dzieci, procedurach funkcjonowania placówek z uwzględnieniem rygoru sanitarnego. Jednocześnie uprzejmie przypominam, iż nadal, zgodnie z nowymi decyzjami rządu odpowiednio zachowujecie Państwo prawo do zasiłku opiekuńczego. Nadal wobec dzieci przedszkolnych będzie kontynuowane nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Natomiast, we wszystkich szkołach podstawowych, zgodnie z decyzją rządu RP, od 25 maja br. będzie możliwa realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z klas I – III. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Również od 25 maja br. umożliwia się uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W szczególności dotyczyć one będą tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Od 1 czerwca br. podobnymi konsultacjami przedmiotowymi objęci zostaną uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Ich formę, harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.                                 

Obok w/w zajęć opiekuńczych i konsultacji uczniowie w szkołach nadal będą realizować podstawę programową w formie kształcenia na odległość. Z organizacją pracy zostaniecie Państwo zapoznani szczegółowo przez dyrektorów szkół.

W chwili obecnej nie ma jeszcze decyzji rządu, jak będzie zorganizowana nauka od 8 do 26 czerwca br., czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych uzależnia się od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Opiekunowie, drogie Dzieci i Uczniowie. Wszyscy odczuwamy negatywne skutki izolacji społecznej, ograniczeń związanych z funkcjonowaniem różnych instytucji, w tym szkół, żłobków i przedszkoli. Nie potrafimy przewidzieć, jak długo potrwa stan zagrożenia i uciążliwość tej sytuacji – wiem jednak na pewno, że nie ma nic ważniejszego i cenniejszego niż zdrowie i życie ludzkie, dlatego serdecznie dziękuję Wam Wszystkim za odpowiedzialną postawę, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, troskę o siebie i innych. Rodzicom dziękuję szczególnie za zaangażowanie i wyjątkowe uczestnictwo  w edukacji dzieci. Wiem, że trudno podołać licznym obowiązkom domowym, zawodowym. Nauczycielom dziękuję za wszystko, co robią ponad swoje obowiązki, że starają się mimo ograniczeń utrzymywać osobisty kontakt z uczniami. Dzieciom i uczniom życzę, by jak najszybciej wrócili do swoich kolegów, gratuluję im samodzielności, wytrwałości, dobrych ocen.

Wyrażam głęboką nadzieję, że już niedługo, chociaż powoli lecz w sposób systematyczny i rozsądny wszyscy wrócimy do swoich żłobków, przedszkoli i szkół, by tam cieszyć się każdym bezpiecznym dniem.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML