Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień sołtysa

W piątek 13 marca na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Trzebnica. Było ono okazją do złożenia życzeń z okazji przypadającego na 11 marca Dnia Sołtysa.

- Podczas spotkania rozmawialiśmy o sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminy Trzebnica. Podziękowałem sołtysom za ich zaangażowanie i pracę, którą podejmują na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju sołectw. To oni są głosem mieszkańców, który pokazuje mi kierunek dalszych zmian i inwestycji na terenach wiejskich. W tym miejscu warto choćby przypomnieć, że w ostatnim czasie powstały trzy nowoczesne świetlice, kolejno w Księginicach, Ligocie Trzebnickiej oraz w Kuźniczysku. Następny obiekt tego typu budowany jest w Skarszynie. Powstają także nowe drogi i połączenia między sołectwami, chodniki, oświetlenie, place zabaw czy ścieżki rowerowe. Inwestujemy również w edukację, a najlepszym przykładem jest powstanie nowoczesnej szkoły w Kuźniczysku czy termomodernizacja szkoły w Ujeźdźcu Wielkim – powiedział burmistrz i dodał: -   Poruszyliśmy także temat rozprzestrzenia się epidemii koronawirusa. Zwróciłem się do sołtysów z prośba o monitorowanie sytuacji w sołectwach, a także informowanie osób starszych i wykluczonych cyfrowo o zmianach jakie ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców nastąpiły w Gminie Trzebnica. Prosiłem również o przekazanie mi informacji o osobach najbardziej potrzebujących pomocy – zakończył.

Sołtysi również zgodnie podkreślali znaczenie powołanego przez burmistrza funduszu sołeckiego, który daje możliwość rozwoju wsi w obranym przez sołtysa i radę sołecką kierunku. – To dzięki funduszowi sołeckiemu możemy wykonywać z własnych środków wiele mniejszych, ale potrzebnych inwestycji. Dziękujemy burmistrzowi za kolejny rok współpracy, która owocuje tak wieloma inwestycjami. U nas przede wszystkim cieszymy się z nowej drogi łączącej Komorówko z Brzykowem i Domanowicami. Ale ta współpraca ma o wiele szerszy charakter, burmistrz przywrócił znaczenie Dożynkom Gminnym, ludzie chętniej się też angażują w inne inicjatyw, jak np. kiermasz świąteczny – mówi sołtys Komorówka Lidia Warjan, a sołtys Skarszyna Kamil Ankier dodaje: - Nie można tu także nie wspomnieć o wsparciu dla różnego rodzaju stowarzyszeń czy zespołów ludowych, a także Ludowych Zespołów Sportowych. Sam jako prezes Sparty Skarszyn doświadczam tej pomocy i wiem, że dzięki tak szerokiemu zaangażowaniu w sprawy wsi, mieszkańcy mają więcej możliwości, ale i chęci by się spotykać, integrować  i angażować w życie Gminy – zakończył.

Kończąc spotkanie burmistrz rozdał zebranym sołtysom specjalne kalendarze. Życzył także kolejnego udanego roku pełnienia misji sołtysa.

 

 

Wersja XML