Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najzdolniejsi nagrodzeni

Uroczysta gala wręczenia Stypendiów im. Jana Pawła II oraz Stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica odbyła się 10 marca w Gminnym Centrum Kultury. Burmistrz przyznając stypendia już po raz 14 wyróżnił jedenaścioro uczniów za osiągniecia w nauce, sukcesy w konkursach oraz zainteresowania pozaszkolne, a także wzorową postawę. 

Brak opisu obrazka

Wśród stypendystów  im. Jana Pawła II znaleźli się: Mateusz Kopczyński SP nr 1 w Trzebnicy; Justyna Sokołowska SP w Boleścinie; Karolina Kostecka SP Masłowie oraz Magdalena Klimek SP w Ujeźdźcu Wielkim. Stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica otrzymali: Hanna Słomska SP nr 1 w Trzebnicy; Zuzanna Marciniak SP nr 2 w Trzebnicy;  Patrycja Budzyń SP nr 3 w Trzebnicy; Julia Jasińska SP w Boleścinie; Nikola Kręgulewska SP w Kuźniczysku; Aleksandra Pałka SP w Masłowie; Martyna Plewka SP w Ujeźdźcu Wielkim.

Wszyscy stypendyści wraz z rodzicami proszeni byli kolejno na scenę, gdzie burmistrz Marek Długozima w towarzystwie sekretarza Daniela Buczaka wręczał stypendia, listy gratulacyjne dla rodziców i drobny upominek na pamiątkę gali. - Jestem bardzo szczęśliwa, że nasza ciężka praca została doceniona. Uczymy się i pracujemy na swoją przyszłość, ale to bardzo przyjemne uczucie gdy twoje zaangażowanie i pasja jest dostrzeżona. To stypendium przyda się mi do dalszego rozwoju. Dziękuję burmistrzowi, że już od 14 lat wspiera w swych działaniach uczniów z terenu naszej gminy – powiedziała Patrycja Budzyń.

O oprawę muzyczną gali zadbali uczniowie z Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza. Przed publicznością zaprezentował się m.in. chór Cantores Minores; Kwartet Saksofonowy w składzie: Michał Kasperski, Wiktoria Kawa, Szymon Sztadilów, Jan Sadownik; Aneks – Band w składzie: Krzysztof Miś – trąbka, Gabriel Miś – puzon, Krzysztof Kaczmarek – ksylofon; Kwintet gitarowy w składzie: Karolina Fast, Bianka Wabnic, Michał Piróg, Katarzyna Kubacka, Julia Minkowska.

O podsumowanie gali poproszony został burmistrz Marek Długozima: - Minęło 14 lat odkąd podjąłem decyzję, aby uzdolnione i pracowite dzieci z obszaru naszej gminy uhonorować nie tylko tytularnie w różnych konkursach, ale nagrodzić ich wyjątkowe sukcesy również w sposób materialny. Stąd decyzja o stypendiach, które są pierwszą pieniężną nagrodą tych młodych osób. Ogromnie się cieszę, że dołączycie dziś do 180 stypendystów z obszaru naszej gminy. To, co mnie również cieszy, to powielające się nazwiska uczniów w ramach różnych konkursów. Wszyscy ci młodzi ludzie, których uhonorowano Szkolnymi Orłami Gminy Trzebnica, tytułem Wspaniałego czy Najwspanialszego Gminy Trzebnica, pojawiają się także wśród naszych gminnych stypendystów. To potwierdza ich ciężką pracę nad własnym rozwojem, a także konsekwentne działania na rzecz innych osób i wspieranie lokalnej społeczności. Te dzisiejsze wyróżnienia, to również nagroda dla rodziców, którzy są pierwszymi wzorami do naśladowania dla swoich dzieci oraz dla nauczycieli, którzy budzą w uczniach pasję i ciekawość świata – powiedział burmistrz i dodał: - Dbam o edukację naszych dzieci na różnych płaszczyznach, a serce rośnie gdy słucha się takich wykonań, jak te które zaprezentowali dziś uczniowie Gminnej Szkoły Muzycznej. Ta szkoła, która przez wielu była uważana za niepotrzebną, dziś daje piękne owoce w postaci rozwoju talentów wielu dzieci. Dlatego cieszę się, że z taką determinacją dążyłem do jej powstania. Takie inwestycje czy działania na rzecz uczniów, jak te dzisiejsze stypendia, to inwestycja w przyszłość. Bo to właśnie Ci młodzi ludzie będą budować dalej nasz świat. I trzeba im dać wszelkie możliwe instrumenty, by wykorzystali swój potencjał – podsumował burmistrz.

Galę zakończono tradycyjnie wspólnym zdjęciem burmistrza Marka Długozimy z tegorocznymi stypendystami. Wszyscy uhonorowani nie kryli wzruszenia i radości, podkreślając jak wielkie znaczenie ma dla nich docenienie ich dotychczasowej pracy i wysiłków. Sylwetki wyróżnionych uczniów prezentujemy poniżej.

 

Stypendia im. Jana Pawła II:

 

Mateusz Kopczyński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy
Brak opisu obrazka

Mateusz Kopczyński w klasie 7 miał wzorowe zachowanie oraz wysoką średnią ocen. Po raz drugi otrzymał szkolną odznakę honorową - Srebrną Tarczę. Jako uczeń kl. 7 przejawiał zainteresowania i zdolności humanistyczne. Uczestniczył w wielu konkursach, m.in.:
- w szkolnym konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II (zajął II miejsce)
- w Miejskich Zawodach Pływackich (III miejsce w sztafecie zespołowej)
- w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z: języka polskiego, historii i biologii
- w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources of Dreams"
- w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI z języka polskiego
- w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus (poziom 2 - dla uczniów kl. 7, 8 i gimnazjum), gdzie uzyskał wysoki wynik i został laureatem.

W zakresie zainteresowań Mateusza jest nie tylko literatura, historia czy wiedza humanistyczna, lecz także człowiek, któremu uczeń stara się służyć poprzez zaangażowanie w różne akcje społeczne jako harcerz czy wolontariusz Caritas. Mateusz zawsze z dumą reprezentuje szkołę czy swoją społeczność - np. podczas Ogólnopolskiego Zlotu Harcerstwa ZHP w Gdańsku z okazji 100-lecia niepodległości Polski, podczas obchodów świąt narodowych czy kościelnych, chętnie pełniąc wartę czy służbę wśród ludzi i przy ołtarzu jako ministrant i lektor lub zanosząc Betlejemskie Światło Pokoju np. do instytucji i osób chorych.

Współorganizował z wolontariuszami Caritas Dzień Dziecka dla osób mniej zamożnych, od kilku lat systematycznie włącza się w zbiórki żywności dla potrzebujących w ramach akcji przeprowadzanych przez Caritas czy w ramach zbiórek i akcji harcerskich. To ambitny i prawy młody człowiek, na którym można polegać.

 

Justyna Sokołowska – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Brak opisu obrazka

Justyna Sokołowska, uczennica klasy 8, dała się poznać jako osoba, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. W klasie siódmej miała średnią 5,0. Prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentuje szkołę w konkursach i akcjach promujących naszą placówkę. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska. Chętnie angażuje się w życie placówki i działa w Samorządzie Uczniowskim. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Jest Wszechstronnie uzdolniona. To dziewczyna niezwykle ambitna, sumienna i pracowita. Bierze udział w rozmaitych akcjach charytatywnych, m. in. zbieranie nakrętek, Góra Grosza czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zawsze służy pomocą kolegom, szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Dzieli się wiedzą z rówieśnikami, pomaga im w nadrabianiu zaległości. Potrafił uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Zawsze punktualna i zdyscyplinowana, odpowiedzialna za powierzone zadania. Jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Justynka stała się wzorem do naśladowania. Często stawia dobro innych ponad swoje własne. Rówieśnicy zgodnie twierdzą, iż Justyna zasługuje na stypendium, ponieważ jest bardzo koleżeńska, chętna do dodatkowych prac, a przede wszystkim służy pomocą kolegom i koleżankom. Często wspiera młodszych. Zawsze można na nią liczyć.

               

Karolina Kostecka – Szkoła Podstawowa w Masłowie
Brak opisu obrazka

Karolina Kostecka jest uczennicą klasy 8 Szkoły Podstawowej w Masłowie. Od dwóch lat pełni funkcję przewodniczącej szkoły i bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki, jest doskonałą organizatorką. Karolina chętnie angażuje się we wszystkie akcje organizowane w szkole i poza nią, zawsze można na niej polegać i zlecać różne zadnia, bierze udział w apelach szkolnych, a także w uroczystościach poza szkołą. Uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych. Karolina interesuje się sportem, szczególnie lubi tenis stołowy oraz piłkę nożną, uwielbia też fotografię. Ulubionymi przedmiotami Karoliny są: język polski oraz język niemiecki.

                              

Magdalena Klimek – Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
Brak opisu obrazka                

Magdalena Klimek obecnie uczęszcza do klasy 8 Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Można powiedzieć, że jest ona jej ozdobą. Magda to subtelna, delikatna i wrażliwa osoba. Zawsze obdarza innych swoim czarującym uśmiechem, nigdy się tym nie męcząc, po prostu lubi ludzi. Jej postawę pięknie opisuje myśl W. Whitman’a: „Nie jest ważne to, co zrobimy z latami naszego życia; ważne jest to, co robimy w każdej godzinie, a każdą godzinę możemy rozświetlić uśmiechem”. Jej dobre i szlachetne serce jest znane koleżankom i kolegom, nie potrafi być obojętną na potrzeby innych. Aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole m.in. w akcji „Przylądek Nadziei – Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Od wielu lat uzyskuje najwyższą średnią ocen w swojej szkole.

 

 

Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica:

 

Hanna Słomska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy
Brak opisu obrazka

Hania uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu najwyższych wyników. Klasę siódmą ukończyła ze średnią 5,42 i wzorowym zachowaniem. Hania chętnie uczestniczy w różnych konkursach przedmiotowych np. matematycznych (Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Mistrz Dolnego Śląska w sudoku czy zDolny Ślązaczek), recytatorskim czy w szkolnym konkursie o zdrowiu. W tym roku szkolnym w Zdolnym Ślązaku z chemii i języka angielskiego dotarła do etapu powiatowego. Uczennica aktywnie udziela się również w Wolontariacie organizując mikołajki dla przedszkolaków czy przygotowując kartki dla osób starszych. Chętnie włącza się w akcje charytatywne np. „Okulary dla Afryki”, „Kromka chleba dla sąsiada”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, pomoc niepełnosprawnym, zbiórkę pieniędzy z okazji Dnia Papieskiego i wiele innych. Godnie reprezentuje szkołę podczas różnych uroczystości, także gminnych jako asysta pocztu sztandarowego.

 

Zuzanna Marciniak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Brak opisu obrazka        

Zuzanna Marciniak jest obecnie uczennicą klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.Zuzia jest bardzo zdolną uczennicą, o czym świadczą jej wyniki w nauce – uzyskana średnia w poprzednim roku szkolnym to 5,07. Za swoje osiągnięcia w nauce dziewczynka została wyróżniona: Szkolnymi Orłami w roku 2017 i 2018 oraz otrzymała Stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica w 2018 roku. Zuzanna od zawsze wyróżnia się pracowitością i aktywnością. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowana do zajęć, ma rozległe zainteresowania, które stale poszerza. Jej pasją jest jeździectwo, poezja i śpiew. Uczennica ponadto rozwija umiejętności posługiwania się komputerem - zajęła III miejsce IX Powiatowym Konkursie MultiPolak w 2018r. Wielokrotnie brała udział w różnych konkursach przedmiotowych m.in. Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym czy w archidiecezjalnym konkursie Św. Jadwiga Księżna Śląska. Zuzia łatwo przyswaja wiedzę, jest kreatywna i pracowita. Na uwagę zasługuje szczególnie uzdolnienie Zuzanny w kierunku teatralnym i muzycznym. Uczennica od najmłodszych lat szkolnych z powodzeniem uczestniczy w konkursach recytatorskich, zwykle zajmując miejsca na podium. Rozwija również swoje talenty wokalne, śpiewając w chórze szkolnym. Zuzia angażuje się w uroczystości szkolne i gminne, m.in. brała udział w akcji Narodowe Czytanie, recytowała wiersze przy Dębach Pamięci i z okazji Święta Niepodległości, występowała w chórze podczas kiermaszów i apeli. Rozwijając swoje talenty wokalne i teatralne nie zapomina również o osobach potrzebujących pomocy. Jako wolontariuszka aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pracuje w Szkolnym Kole Caritas. Jest zawsze gotowa służyć pomocą, zgłasza swoje inicjatywy, chętnie dzieli tym, co ma.  Piecze babeczki, przynosi potrzebne produkty, prowadzi zbiórki pieniędzy. Nie szczędzi swojego czasu, gdy potrzeba zorganizować pomoc podopiecznym w Domu Opieki Społecznej czy Parafialnego Zespołu Caritas. W przeprowadzane akcje angażuje zespół klasowy oraz swoją rodzinę. Zuzanna jest uczennicą lubianą przez kolegów i koleżanki. Radosna, uśmiechnięta, pogodna, zjednuje sobie serca i sympatię wszystkich, którzy ją znają. Jako przewodnicząca klasy z powodzeniem kierowała pracami samorządu klasowego, jest osobą sumienną, obowiązkową i odpowiedzialną. W bieżącym roku działa jako skarbnik w Samorządzie Szkolnym oraz prowadzi szkolne uroczystości. Jest niezawodna, zawsze można na nią liczyć i ma pozytywny wpływ na inne osoby.

„Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie.” –  te słowa Edwarda J. Normanda według wychowawczyni najtrafniej charakteryzują Zuzię.

               

Patrycja Budzyń – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Brak opisu obrazka                             

Patrycja Budzyń to uczennica Szkoły Podstawowej nr 3. Należy do najlepszych uczniów w szkole, osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Jest wszechstronnie uzdolniona, odnosi sukcesy w wielu dziedzinach reprezentując szkołę w konkursach. W ostatnich latach były to:   

- II Powiatowy Konkurs Matematyczny kl. VII Delta – I miejsce,

- Powiatowy Turnieju Ekologiczno -Regionalny  „Nasza Mała Ojczyzna” – III miejsce,

- Powiatowy Konkurs o Krajach Niemieckojęzycznych – III miejsce,

- Powiatowy Konkurs Matematyczny „Potęga” – I miejsce,

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii – V miejsce,

- Ogólnopolski Konkurs Twórczego Myślenia Odyseja Umysłu – IV miejsce wraz z drużyną

- Dolnośląskie Mecze Matematyczne – trzykrotnie wraz z drużyną III miejsce

W obecnym roku szkolnym Patrycja zakwalifikowała się do etapu powiatowego konkursu „zDolny Ślązak” z chemii, fizyki i języka angielskiego. W szkole chętnie rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki i chemii.Jest także uczennicą Gminnej Szkoły Muzycznej i od 6 lat uczy się grać na klarnecie. W trakcie przerw między lekcjami często możemy ją zastać czytającą książki, gdyż jest to jedna z jej pasji. Interesuje się także filozofią. Nauczyciele i rówieśnicy postrzegają Patrycję jako wzorową uczennicę, gdyż pomimo wielu osiągnięć i sukcesów pozostaje skromną i wrażliwą osobą. 

 

Julia Jasińska – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Brak opisu obrazka            

Julia Jasińska jest uczennicą klasy 8 Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Dała się poznać jako dziewczynka miła i sympatyczna, która wzorowo wypełnia swoje szkolne obowiązki. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. W bieżącym roku pełni funkcję przewodniczącej klasy oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Jako wolontariuszka brała udział w zbiórce pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jula jest zawsze uśmiechnięta, z zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach szkolnych, np. akademiach i innych uroczystościach. Ma na koncie również osiągnięcia sportowe. Julka może się poszczycić wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem. Jest bardzo lubiana przez pracowników szkoły i rówieśników. Odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej. Ceni sobie wartość rodziny. Z szacunkiem i wdzięcznością wyraża się o swoich rodzicach. Jest skromną i wrażliwą dziewczynką. Jednym z jej marzeń jest stworzenie rodziny podobnej do jej własnej. Myśli o szkole artystycznej, ponieważ balet i teatr jest jej wielką pasją.

 

Nikola Kręgulewska – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Brak opisu obrazka

Nikola jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Jest osobą bardzo uzdolnioną o wszechstronnych zainteresowaniach, które znacznie wykraczają poza szkolny program. Jest wzorową uczennicą, bardzo pilną i solidną, czego efektem są bardzo wysokie wyniki w nauce.  W poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,21 oraz wzorowe zachowanie. Wyróżnia się poczuciem obowiązku jest lubiana przez koleżanki i kolegów, zawsze gotowa do pomocy innym. Nikola chętnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane w szkole, jest wolontariuszem podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, a jej postawa zachęca innych uczniów do rozwijania własnych umiejętności. Reprezentuje swoją szkołę w licznych konkursach i zawodach sportowych, w których osiąga wysokie wyniki.

 I miejsce w Gminnym Turnieju i III miejsce w Powiatowym Turnieju ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Trzebnickiego w Szachach

II miejsce w Mistrzostwach Gminy w Tenisie Stołowym

III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Olimpijskiej „Na Olimpijskim Szlaku’’

V miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

                              

Aleksandra Pałka – Szkoła Podstawowa w Masłowie
Brak opisu obrazka                   

Aleksandra Pałka jest uczennicą klasy 8 Szkoły Podstawowej w Masłowie. Ola jest bardzo dobrą uczennicą, każdego roku otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Jako osoba obowiązkowa, towarzyska, pomocna, kulturalna, która zawsze z szacunkiem odnosi się do innych, jest lubiana przez koleżanki, kolegów oraz nauczycieli. Ola chętnie angażuje się we wszystkie akcje organizowane w szkole i poza nią, zawsze można na niej polegać i zlecać różne zadnia, bierze udział w apelach szkolnych, a także w uroczystościach poza szkołą. Uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych, udziela się również w szkolnym wolontariacie. Do zainteresowań Oli można zaliczyć tenis stołowy oraz rysowanie, natomiast jej ulubionym przedmiotem jest biologia.

 

Martyna Plewka – Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
Brak opisu obrazka

Martyna Plewka obecnie uczęszcza do klasy 8 Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Od momentu rozpoczęcia nauki wykazywała niebywałą zdolność i chęć organizowania akcji na rzecz innych osób. Martyna to wulkan energii. Łączy wiele pasji. Jej miłość do sportów zimowych, zwłaszcza do narciarstwa, nie koliduje z sukcesami w nauce. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i zawodach sportowych. Obowiązkowość i świetna organizacja swojego czasu, pozwalają na to, że Martyna od wielu lat uzyskuje wysoką średnią ocen.

 

 

Wersja XML