Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace przy największej gminnej inwestycji postępują

W Urzędzie Miejskim, 4 marca, odbyło się kolejne spotkanie robocze w związku z budową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Trzebnicy. Szczegółowo omówiono bieżące etapy prac oraz poziom ich realizacji, a także najbliższe plany i zadania.

W spotkaniu pod przewodnictwem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy uczestniczyli pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz wykonawcy i podwykonawcy tej inwestycji.

Obecnie, w budynku, w którym będzie funkcjonowała Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Trzebnicy trwa wykonywanie stropów na poszczególnych kondygnacjach oraz poszerzanie otworów drzwiowych. W najbliższym czasie zaplanowano wymianę dachu we wspomnianym budynku. Budowany jest również szyb windy. Równolegle, w piwnicy pod całym kompleksem wykładane są tynki oraz posadzki.

W budynku przyszłej Szkoły Podstawowej nr 2 otynkowano już wszystkie pomieszczenia, przygotowano stelaże pod montaż toalet, przygotowano przyłącza w przyszłej pracowni komputerowej. Obecnie trwa montaż wentylacji mechanicznej w stołówce, kuchni i szatniach. Rozprowadzono już instalację grzewczą, elektryczna i wodną. W najbliższym czasie planowany jest montaż grzejników. Ponadto wykonano już zewnętrzną sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią.

Brak opisu obrazka
Spotkania robocze zespołu ds. budowy Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II Stopnia odbywają się cyklicznie.

Wersja XML