Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko rodziców ws. budowy sali koncertowej przy Gminnej Szkole Muzycznej

Burmistrz Marek Długozima w Urzędzie Miejskim spotkał się z dyrektor Teresą Łuc oraz  radą rodziców z Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edumnda Kajdasza w osobach: przewodniczącej - Pani Edyty Radzio, zastępcy – Pani Mirelli Porucznik, skarbnika Pani Anny Davies oraz Pani Anny Wojtkowskiej.

Brak opisu obrazka

- Rodzice odpowiedzieli na mój apel o wystosowanie petycji do Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Powiat Trzebnicki części działki pod budowę nowej sali do ćwiczeń i prób dla uczniów Szkoły Muzycznej. Rodzice, podobnie jak i ja, dostrzegają potrzebę rozwoju szkoły, która jest jedynym takim obiektem w Powiecie Trzebnickim, a bezpłatną naukę pobierają w nim dzieci także z gmin sąsiednich wchodzących w skład powiatu. Tym samym jak najbardziej celowe i uzasadnione jest przekazanie części niewykorzystanej działki powiatu (tuż obok wydziału komunikacji) na rzecz jej rozbudowy i rozwoju, tak by korzystać z niej mogli wszyscy mieszkańcy powiatu. W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej rodzice postanowili zebrać podpisy pod wnioskiem o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Trzebnickiego na potrzeby rozbudowy Szkoły Muzycznej. Liczę, że przedstawiciele Rady Powiatu, a w szczególności radny Robert Adach wybrany głosami trzebniczan, nie pozostaną głusi na głos mieszkańców i wznosząc się poza osobiste animozje, wesprą projekt rozwoju szkoły. Jest ona wizytówką nie tylko Gminy Trzebnica, ale również całego Powiatu Trzebnickiego. Dzieci pobierające naukę w Gminnej Szkole Muzycznej reprezentują nas na zewnątrz podczas licznych konkursów i festiwali, potwierdzając wysoki poziom nauczania oraz zdobywając wyróżnienia i nagrody, promując tym samym nie tylko Gminę Trzebnica, ale cały Powiat Trzebnicki. Dziękuję rodzicom, którzy zaangażowali się w tę sprawę i wierzę, że głos rozsądku i dobro dzieci okażą się najważniejsze, a powstała sala będzie symbolem zgody i dobrej współpracy na linii gmina- powiat. W tym miejscu w imieniu własnym, dzieci oraz rodziców zwracam się jeszcze raz z prośbą do Pani Starosty Małgorzaty Matusiak o to, by kierując się dobrem dzieci zmieniła swoje zdanie w tej sprawie – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Poniżej przedstawiamy Państwu uzasadnienie do projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, na potrzeby rozbudowy Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.

Jako rodzice dzieci uczących się w gminnej Szkole Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy oraz sympatycy szkoły, korzystając z możliwości wniesienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, występujemy z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu Trzebnickiego uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, na potrzeby rozbudowy Szkoły Muzycznej w Trzebnicy. Niestety warunki lokalowe Szkoły Muzycznej oraz ograniczenia związane z użytkowaniem zabytkowego budynku nie pozwalają na zorganizowanie w istniejącej Szkole Muzycznej sali do prób oraz sali koncertowej na miarę potrzeb szkoły. Gmina Trzebnica nie dysponuje również wystarczającym zasobem terenu budowlanego w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Muzycznej, aby móc na nim rozbudować szkołę. Dlatego też zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z działki stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego części nieruchomości, która nie będzie kolidować z planami inwestycyjnymi Powiatu Trzebnickiego, która przylegać będzie do budynku Szkoły Muzycznej i umożliwi Gminie Trzebnica rozbudowę obiektu. Niewątpliwie istnieje możliwość wydzielenia takiej części z działki stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, która nie będzie kolidowała z planami powiększenia parkingu na zapleczu Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Do tego potrzebna jest jedynie dobra wola i chęć pomocy dzieciom, które w przyszłości korzystać będą z planowanej sali do ćwiczeń i sali koncertowej. Liczymy na wsparcie radnych Rady Powiatu Trzebnickiego i pomoc dla uczniów naszej szkoły, mieszkających we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego.

 

 

Więcej o sprawie - https://trzebnica.pl/5142/18/kolejne-dzialania-ws.-budowy-sali-koncertowej-przy-gminnej-szkole-muzycznej.html

Wersja XML