Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze w Gminie Trzebnica

Brak opisu obrazka

 

INFORMACJA
dla właścicielami domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica
zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

 

Krok 1.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU, A NASTĘPNIE ROZPOCZĄĆ INWESTYCJĘ. Faktury wystawione przed złożeniem wniosku, nie będą rozpatrywane.

Rejestracja na stronie internetowej programu:  www.portal.fos.wroc.pl/register_of

Wnioskodawcą może być tylko właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego chcący dokonać termomodernizacji budynku poprzez min.:   
1. ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
2. wymianę obecnego, nieefektywnego  źródła ogrzewania domu na: kocioł na paliwa stałe spełniający co najmniej wymogi dotyczące EKOPROJEKTU, kotły gazowe i olejowe kondensacyjne, pompy ciepła, urządzenia grzewcze wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wacha się od 15% do 90%. Dodatkowo w ramach ulgi termomodernizacyjnej można otrzymać zwrot części poniesionych kosztów w formie zwrotu podatku.

Krok 2.

Po zalogowaniu się na stronie:  www.portal.fos.wroc.pl/ należy pobrać wniosek, zapisując go na dysku komputera, a następnie otworzyć w programie obsługującym pliki o rozszerzeniu .pdf.  Wniosek nie otworzy się w przeglądarce internetowej.

Krok 3.

Niezbędne informacje, które należy przygotować przed przystąpieniem do wypełniania wniosku:

  1. Numer Księgi Wieczystej
  2. Zaświadczenie o dochodach - (za rok przedostatni  dla wniosków składanych do końca kwietnia i za rok poprzedni dla wniosków składanych od maja) – najlepiej PIT potwierdzony przez Urząd Skarbowy lub w przypadku złożenia PIT-u w wersji cyfrowej drogą internetową z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru
  3. Pozwolenie na budowę - tylko dla właścicieli domów nowo budowanych. Od stycznia 2020 roku możliwość dofinansowania zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła – decyzja o pozwoleniu na budowę musi być wystawiona na Wnioskodawcę

Krok 4.

Krok 5.

Po wypełnieniu wniosku w wersji cyfrowej i jego weryfikacji, należy przesłać go na skrzynkę podawczą na swoim profilu, a następnie wydrukować (bez zmian). Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebnica wraz z załącznikami i poniższym oświadczeniem: www.trzebnica.pl/4706/32/informacja-o-braku-mozliwosci-podlaczenia-sie-do-sieci-cieplowniczej.html

Data przyjęcia dokumentu jest datą, po której można rozpocząć przedsięwzięcie.

 

Szczegółowe informacje odnośnie programu mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebnica, pokój 78, I piętro.

Zapraszamy!

W linku znajdą Państwo film instruktażowy "Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze": www.youtube.com/watch?v=y9EeLLW58H4

 

Powyższe informacje mają jedynie w przystępny sposób przedstawić podstawowe informacje dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze, obsługiwanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zalecamy zapoznanie się z Regulaminem programu.

 

 

Wersja XML