Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina dofinansuje zakup samochodu

12 lutego Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud podpisali umowę, na mocy której gmina przekazuje środki finansowe w wysokości 30 tyś. zł. Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Profesjonalny pojazd posiadać będzie funkcję ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Brak opisu obrazka
Od lewej: Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej Bogusław Brud, burmistrz Marek Długozima, Główny Księgowy Strazy Pożarnej w Trzebnicy Zbigniew Kuźma oraz Skarbnik Barbara Krokowska.

Wersja XML