Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020-2030. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy. Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii na temat w/w Strategii.

Termin konsultacji: 14.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stornie bip.trzebnica.pl.
 

Wersja XML