Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Ważny komunikat!

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z przejmowaniem obowiązków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Trzebnica od Spółki Usługi Komunalne WodNik Sp. z o.o. w Trzebnicy, Gmina Trzebnica i Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO informują, że w dniach od 15 lutego do 14 marca br. prowadzone będą odczyty zdawczo-odbiorcze wodomierzy domowych.

W tym okresie odwiedzą Państwa przedstawiciele obu firm i dokonają komisyjnego odczytu stanu wodomierza oraz udokumentują ten fakt fotografią miejsca montażu wodomierza i widoku liczydła.

Harmonogram przewiduje wizyty odczytywaczy w dniach:

W Trzebnicy odczyty będą odbywały się sukcesywnie w dniach:

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Czynności te są niezbędne dla rozliczenia z dostaw wody i odbioru ścieków przez Usługi Komunalne WodNiK oraz określenia stanów początkowych wodomierzy dla nowego operatora sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tj. Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy z siedzibą przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, www.ergo.trzebnica.pl, tel. 71 310 99 92.

 

Wersja XML