Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzice wracają do pracy!

Brak opisu obrazka

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

"Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne.
Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 60 osób, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w żłobku w Trzebnicy oraz 30 nowych miejsc w 3 Gminnych Klubach Dziecięcych tj. w miejscowości Ligota, Kuźniczysko i Księginice oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 01.05.2018 do 31.08.2021 r. na terenie Gminy Trzebnica

Wartość projektu: 1 638 791,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 392 214,35 zł

 

Gminny Żłobek im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy

Strona internetowa żłobka - https://zlobek1.edupage.org/

Dokumenty:

 

Gminne Kluby Dziecięce

Drodzy Rodzice dzieci do lat trzech,

z ogromną radością informuję wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, że od 2 września br. rozpoczęły swoją działalność Gminne Kluby Dziecięce w miejscowościach: Księginice, Ligota i  Kuźniczysko. Siedzibą dla tych klubów są nowopowstałe świetlice wiejskie. W klubach zapewnimy dzieciom taką samą opiekę jak i w Gminnym Żłobku w Trzebnicy.

Podstawą w moim dążeniu do utworzenia klubów jest nie tylko zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju, ale również pomoc rodzicom, a szczególnie młodym mamom, w powrocie do pracy zawodowej lub jej rozpoczęciu. Dlatego też rodzicom, którzy wracają do pracy lub ją na nowo podejmują proponuję udział w projekcie pn. „Rodzice wracają do pracy! – Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica”. W ramach projektu rodzice otrzymają bezpłatną opiekę w godzinach pracy placówek oraz bezpłatne wyżywienie przez okres 2 lat tj. od 02.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Łącznie, w każdym klubie planujemy przyjąć po 10–ro dzieci w ramach w/w projektu oraz po 6-ro dzieci spoza projektu, których rodzice wyrażą chęć skorzystania z odpłatnego pobytu w klubie.

Zapraszam zatem do skorzystania z bardzo korzystnej oferty jaką tworzymy dla młodych rodziców. Wyrażam nadzieję, że ta nowa inwestycja pomoże rodzicom powrócić do pracy, umożliwi podjęcie decyzji w związku z poszukiwaniem zatrudnienia oraz ułatwi rodzicom już pracującym, w zapewnieniu należytej opieki dla swoich dzieci. Jestem przekonany, że w nowych obiektach, w pięknym terenie, pod okiem fachowej kadry, nasi najmłodsi będą czuli się wspaniale.

 

M. Długozima

 

 
 

 

 

Rekrutacja trwa od marca 2019 r. - nabór ciągły.
Wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do klubu są do pobrania i można składać
w Gminnym Żłobku w Trzebnicy ul. 3 Maja 4.

W razie potrzeby - pomocą, w tym odpowiedzią na szczegółowe pytania służy Państwu Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – Pani Krystyna Haładaj, telefon: 71 312 06 11.

 

Wersja XML