Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Dofinansowane

 • ,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina”.

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
  Data publikacji:
 • ,,Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały''.

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne.
  Data publikacji:
 • ,,Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy''.

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z rezerwy ogólnej  z budżetu państwa w 2022 r.
  Data publikacji:
 • ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o numerze 1480/2022.
  Data publikacji:
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 3’’ Projekt realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0’’ na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
  Data publikacji:
 • ,,Poznaj Polskę''

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.
  Data publikacji: 14-04-2022 13:48
 • „Cyfrowa Gmina”.

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
  Data publikacji:
 • „Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku”.

  Brak opisu obrazka
      Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
  Data publikacji:
 • „Laboratoria przyszłości''

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
  Data publikacji:
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:  ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 3’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0’’ na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
  Data publikacji:
Wersja XML