Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Dofinansowane

 • „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”

  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”
  Data publikacji:
 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)”

  Brak opisu obrazka
  Szkoła podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim poddana zostanie termomodernizacji. Jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego wymienione zostaną wszystkie okna, pomalowane będą również ściany. W czwartek 1 sierpnia burmistrz podpisał umowę na wykonanie wspomnianych wyżej inwestycji. Wykonawcą została firma AM Sp. z o.o. Całość termomodernizacji szkoły to koszt blisko 3,5 miliona złotych.
  Data publikacji:
 • Przyznanie pomocy na realizacje zadania ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica''

  Gmina Trzebnica 12 lutego 2019 podpisała umowę  z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy, dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Data publikacji:
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie

  Brak opisu obrazka
  Gmina Trzebnica w 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Celem projektu jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia regionu przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.
  Data publikacji:
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn - projekt dofinasowany w ramach PROW na lata 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn’’. Projekt realizowany jest w ramach działania ,,Podstawowej usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 14-10-2020 08:30
 • Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu grantowego pn.: ,, Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu’’ Działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach’’. Jego celem jest umożliwienie prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, wykluczonych cyfrowo poprzez zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, który został przekazany szkołom.
  Data publikacji:
 • Dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Marek Długozima pozyskał 6480 zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pomoże ono zakupić nowości wydawnicze do szkół w Kuźniczysku i Masłowie. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.
  Data publikacji: 23-07-2020 13:16
 • Projekt "Zdalna Szkoła"

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu grantowego pn.: ,, Zdalna szkoła – wparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 8 Szkół Podstawowych Gminy Trzebnica trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 60 uczniów, umożliwiając kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
  Data publikacji:
 • Rekrutacja do projektu "Rodzice wracają do pracy"

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica ogłasza ponowną rekrutację w ramach projektu "Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica". Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Data publikacji: 28-05-2020 09:16
 • Rodzice wracają do pracy!

  "Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica.
  Data publikacji:
Wersja XML