Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzienny Dom Senior+

To pierwsza tego typu placówka w Gminie Trzebnica. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior +” zapewnia swoim podopieczny opiekę i wyżywienie. Nie brakuje również oferty edukacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Otaczamy opieką 16 osób z terenu Gminy Trzebnica nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+.

„Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Specjalnie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Gmina Trzebnica przeprowadziła remont pomieszczeń na parterze istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Bochenka 12 w Trzebnicy, w sumie 105 m². Przez wiele lat gościli tu seniorzy, związki emerytów i rencistów, a także organizacje kombatanckie.

Remont był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 oraz Gminy Trzebnica.

Podopieczni placówki mają zapewniony dzienny pobyt i posiłek, zajęcia usprawniające ruchowo, w tym rehabilitację, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, porady psychologiczne, w tym świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i indywidualnych problemów.

 

Wersja XML