Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podprogram 2018 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy  z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 599 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, Gminy Trzebnica.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 105 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 2 spotkania dla 24 uczestników

• Żywieniowe -2 spotkania dla 41 uczestników

• Kulinarne - 2 spotkania dla 40 uczestników.

 

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML