Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Kwiatowa już gotowa

Zakończył się remont ul. Kwiatowej. Przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc parkingowych, a także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Był to pierwszy etap prac, których celem jest utworzenie deptaka na ul. Daszyńskiego.

W następnej kolejności remontowana będzie ul. Żołnierzy Września. W Urzędzie Miejskim, 7 stycznia, odbyło się otwarcie ofert na wykonanie remontu. Obecnie trwa procedura ich weryfikacji pod względem formalnym oraz wybór najkorzystniejszej z nich.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: Po zakończeniu remontu na ul. Kwiatowej, prace będą prowadzone także przy ul. Żołnierzy Września, gdzie na złączeniu z ul. Obornicką oraz Marcinowską i Daszyńskiego powstanie rondo usprawniające ruch. Remont tych dróg jest konieczny do zmiany organizacji ruchu i tym samym jest pierwszym etapem zmierzającym do budowy deptaka na fragmencie ulicy Daszyńskiego. Kolejnym etapem będzie częściowe wyłączenie z ruchu drogowego ulicy Daszyńskiego i przystąpienie do realizacji tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

Zakres prac przy ul. Kwiatowej obejmował m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych na ul. Kwiatowej, odcinku ul. B. Chrobrego, ul. Ogrodowej, ul. S. Żeromskiego i ul. Żołnierzy Września, a także przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami.

Ulica Kwiatowa po remoncie:
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML