Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Małym

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Biedaszków Mały

Opis proponowanego zadania:
Celem zadania jest zbudowanie boiska wielofunkcyjnego (budowa boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) na działce gminnej, tuż przy placu zabaw. Dzięki budowie boiska wielofunkcyjnego powstanie zaplecze sportowe dla mieszkańców. Korzystać z niego będą mogły przede wszystkim dzieci, co zapewni im aktywną formę wypoczynku. Boisko będzie uzupełnieniem dla przystani rowerowej oraz plac zabaw. 

Nr działki gminnej:75/9

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł

Wersja XML