Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Kuźniczysko, ul. Św. Jadwigi

Opis proponowanego zadania:
Zakup materiałów pozwoli mieszkańcom Kuźniczyska na wykonanie chodnika. Poprawi to bezpieczeństwo w ruchu pieszym.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł

Wersja XML