Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Trzebnica oddycha! System monitorujący jakość powietrza na terenie miasta Trzebnica

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Miasto Trzebnica, blisko placówek oświatowo-wychowawczych oraz terenów rekreacyjnych.

Opis proponowanego zadania:
I. Instalacja 4 czujników monitorujących stan jakości powietrza.

II. Montaż tablicy do wyświetlania informacji z czujników oraz komunikatów do mieszkańców (montaż na budynku lub stelażu).

III. Cykl szkoleń edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (3 spotkania).

IV. Zakładka na stronie urzędu ze stanem jakości powietrza.

V. Wizualizacja wyników pomiarów, którą można wyświetlać telewizorach w holu urzędu itp.

VI. Ogólnodostępna aplikacja na IOS i Android.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
25 tys. zł

Wersja XML