Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów komunalnych - harmonogram 2019

Zbiórka odpadów w 2019 r. odbywa się zgodnie z harmonogramami, które zamieszczone są poniżej. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 - sołectwa
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 - Trzebnica miasto

 

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać najpóźniej do godz. 6.00  w dniu odbioru określonym w harmonogramie w miejscu dostępnym dla pojazdów służących do odbioru odpadów.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2019 - Trzebnica
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2019 - sołectwa

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Trzebnicy

Informujemy, że w okresach pomiędzy terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu z terenu Gminy Trzebnica, odpady te bez ponoszenia dodatkowych opłat można na bieżąco zawozić do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Trzebnicy  przy ul. Milickiej 47, od wtorku do piątku,  w godzinach 9.00 -17.00, w soboty, w godzinach 10.00 - 15.00.

Wersja XML